NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwAdemoefening (duur twintig minuten)
Deze oefening is erop gericht dat je rustig en ontspannen leert ademhalen en de adem leert beleven als communicatie met Gods levensadem (Gods ruach). Bij alle vormen van meditatie kun je deze elementaire oefening gebruiken, al is het maar even. Maar het is goed om hem je eigen te maken door er enige tijd wat langer mee bezig te zijn.

Neem je meditatiehouding aan.
Word je bewust van je lichaamshouding, zoals we die ingeoefend hebben.
Loop je lichaam langs van boven naar beneden, en als je ergens spanning voelt, probeer die dan los te laten.
Rust op de aarde die je draagt
Rijs met een rechte rug op naar de hemel
Vorm met je handen en je bekken een open schaal Richt nu je aandacht op je ademhaling.
Merk op hoe bij elke inademing je bulk uitzet En hoe bij elke uitademing je buik inzakt
Volg deze beweging enige tijd, zonder lets aan je ademhaling te veranderen
Richt je nu op je inademing
Voel hoe de lucht via je neusvleugels je lichaam binnenkomt En clan via je neus naar binnenstroomt
Je keel passeert
Je luchtpijp ingaat
Probeer deze beweging zo ver mogelijk te volgen, tot in je longen
Volg die beweging van de lucht van binnen naar buiten enige tijd
Richt je nu op de uitademing
Voel hoe de lucht vanuit je bulk en de longen naar buiten stroomt
Via je keel Door je neus
Probeer elk detail te voelen
Volg die beweging van binnen naar buiten enige tijd
Nu verkennen we de geestelijke betekenis van de adem.
Richt je aandacht weer op je buik
Voel hoe deze opzet bij de inademing
En hoe deze inzakt bij de uitademing
Gebruik de uitademing als een nzanier om spanning van je af te laten glijden
Bij elke uitademing laat je spanning van je afglijden
Van boven naar beneden
Alsof het uit je wegglijdt
Via je benen wegvloeit in de aarde
Leer de ademhaling nu te ervaren als communicatie met Gods adem
Richt je op de inademing
Bij elke inademing stel je je open voor de levensadem die je geschonken wordt
Stel je voor hoe uit het onuitputtelijke reservoir van Gods ruach de levensadem bij je binnenstroomt
Jij hoeft niets anders te doen dan je ervoor open te stellen
Laat het naar binnenstromen en je vervullen
Laat her je vervullen met tintelend leven tot in de toppen van je vingers
Tot in je tenen toe Oefen je hierin enige tijd
Richt je nu op de uitademing
Laat elke ademtocht een dankzegging zijn
Schenk in grote generositeit je levensadem aan God
Leg je ziel en zaligheid in elke adem die je uitzucht naar God toe
Laat de emotie van dit moment (dankbaarheid, verdriet, zorg of spanning) met de uitademing naar God toestromen
Je hoeft er niets bij te denken, er geen woorden aan te geven Adem jezelf naar God toe
Geef jezelf over aan die onmetelijke ruimte van Gods ruach.