NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwOefening verbeelding bijbelverhaal (20 minuten)
We doen een oefening in beeldende meditatie. We gebruiken daarbij een bijbelgedeelte. Probeer je je innerlijk in dit verhaal in te leven en je te identificeren met de hoofdpersoon.

Voorbereiding
l. Neem je meditatiehouding aan en word je bewust van je lichaamshouding.
2. Ga met je aandacht naar je buik en concentreer je op je ademhaling. Blijf hier enige tijd in rusten.
3. Herhaal hardop of in stilte op het ritme van je adem: `O God, kom mij te hulp.'
Lezing
1 Samuel 3: 1-10
De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna met meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de HEER Samuel. `Ja,' antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei: `Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: `Ik heb je met geroepen. Ga maar sla
pen.' Toen Samuel weer lag te slapen, riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: `Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.' Samuel had de HEER nog met leren kennen, want de HEER had zich met eerder aan hem bekendgemaakt door bet woord tot hem te richten. Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: `Hier ben ik. U hebt me toch geroepen? "Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel: `Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: "Spreek, HEER, uw dienaar luistert."' Samuel legde zich weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: `Samuel! Samuel!' En Samuel antwoordde: `Spreek, uw dienaar luistert.'

 

Jij bent Samuel
Je gaat slapen op een matje op de grond in een zijkamertje van de tempel
Stel je eerst de situatie voor ogen: Wat zie je?
War hoor je? Wat ruik je? Wat voel je? Ontspan je en je ga slapen Hoor je naam roepen: Samuel
Schrik op, loop naar Eli toe
Zeg hem: hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Hoor Eli zeggen dat hij met geroepen heeft Ga weer liggen
Wat denk je, wat voel je?
Hoor opnieuw je naam roepen: Samuel Schrik op, loop naar Eli toe
Zeg hem: hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Hoor Eli zeggen dat hij niet geroepen heeft Ga weer liggen
Wat denk je, wat voel je?
Hoor voor de derde keer je naam roepen: Samuel Schrik op, loop naar Eli toe
Zeg hem: hier ben ik, u hebt me toch geroepen?
Hoor Eli zeggen dat je de volgende keer als je naam geroepen wordt moet zeggen: `Spreek Heer, uw dienaar luistert.'
Ga weer liggen
Wat denk je, wat voel je?
God komt naderbij. Probeer je daar iets van bewust te worden God roept je bij je naam, tweemaal: `Samuel, Samuel'.
Jij zegt: `Spreek Heer, uw dienaar luistert'. Laat dit nu even bezinken.

 

Wat heeft deze oefening bij je opgeroepen? Heb jij bet besef dat God je bij name roept? Oefen je eens in dit besef, door bij de inademing je eigen naam innerlijk te horen, alsof je geroepen wordt, en bij de uitademing innerlijk (of hardop) te zeggen: `Spreek Heer, uw dienaar luistert.'
Wat denk je, wat voel je?