NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwDrie gouden regels van het centrerend bidden

Regel 1: Aan het begin van het bidden nemen we even de tijd om tot rust te komen en wenden ons dan tot God door ons naar binnen te keren; aan het eind van het bidden nemen we de tijd om ons weer naar buiten te wenden, terwijl we in stilte het Onze Vader of een ander gebed bidden.

Regel 2: Nadat we enige tijd in het centrum verblijven vol gelovige liefde, nemen we een enkel, eenvoudig woord dat dit antwoord op God uitdrukt en beginnen dat woord zich binnen in ons te laten herhalen.

Regel 3: Als we ons tijdens het bidden gewaar worden van iets anders, keren we zacht weer terug naar de Aanwezigheid door het gebedswoord te herhalen..