NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwHier en nu oefeningen

Hier en nu oefening 1: Horen
• Ga gemakkelijk zitten. Soms is het lekker om even je ogen dicht te doen.
• Word je nu langzaam bewust van geluiden uit je omgeving. Laat al het geluid dat er op het moment is, wat je op dit moment hoort, bij je binnenkomen. Eerst gaat je aandacht misschien nog naar een specifiek geluid.
• Probeer langzaam om je aandacht te verbreden, te verruimen en laat alle geluiden binnenkomen. Zonder het te benoemen. Zonder een mening er over te hebben.
• Je hoort geluiden uit de omgeving en laat het gewoon gebeuren. Je doet er niets mee. En zonder inspanning, zonder concentratie blijven er geluiden komen en gaan. Daar hoef je niets voor te doen. Je hoeft niet met je aandacht ergens naar toe te gaan om het te horen. Het dient zich vanzelf bij je aan. Het gaat er nu om dat je het gewoon gewaar bent. Jij neemt het alleen maar waar, verder niets.
• Merk op dat horen (zonder te luisteren) geen moeite kost en geen inspanning vergt. Het eigenaardige is dat je juist veel meer geluiden waarneemt, door niet je aandacht op een bepaald geluid te richten. Door je aandacht in totale ontspanning bij jezelf te houden, wordt het gehoor veel subtieler.

Hier en nu oefening 2: Zien
• Ga weer lekker zitten. Je gezicht en ogen kan je gewoon naar voren richten.
• Via je ogen laat je nu al het licht binnenkomen zonder ergens op te focussen. Alles wat binnen je gezichtsveld is, links, rechts, beneden, boven, alles. Je kijkt niet meer naar een bepaald iets, maar je laat alle kleuren en lichtnuances via je ogen bij je aankomen.
• Probeer daarbij niet in je hoofd het beeld te beschrijven van wat je allemaal ziet, maar laat zonder inspanning alle visuele prikkels binnenkomen, zonder er iets mee te doen.
• Ipv door een smalle koker naar een punt buiten jezelf te kijken, blijf je nu met je aandacht helemaal bij jezelf (het voelt alsof je je aandacht van buiten je lichaam naar binnen haalt) en betrek je de totale ruimte in je gezichtsveld. Je neemt nu simpelweg al het licht waar in totale ontspanning.
• Merk op dat op deze manier zien (dus zonder naar iets specifieks te kijken) geen moeite kost en geen inspanning vergt. Het eigenaardige is dat je juist veel meer waarneemt, door niet je aandacht op een bepaald object te richten. Door je aandacht in totale ontspanning bij jezelf te houden, zie je veel subtieler.

Hier en nu oefening 3: Tastzin
• Ga weer in een gemakkelijke houding zitten.
• Word je nu langzaam bewust van wat je allemaal voelt via je tastzin. De kleding om je lijf op je huid. De temperatuur van de lucht. Voel de druk van de stoel op je billen. Voel ook de binnenkant van je lichaam: het kloppen van je hart en de beweging van je ademhaling.
• Verbreed langzaam je aandacht van een bepaald gevoel naar alle gevoelens die binnenkomen. Alles wat je in het moment voelt, alles wat er zich qua gevoel aandient, laat je gewoon binnenkomen, zonder er wat mee te doen. De uitnodiging is om je aandacht niet ergens naar toe te sturen, maar om je focus te laten rusten in het punt van waaruit jij alles waarneemt.
• Merk op dat direct gewaarzijn van gevoelens geen moeite kost en geen inspanning vergt. Het eigenaardige is dat je zelfs veel meer voelt, door niet je aandacht op een bepaald gevoel te richten. Door je aandacht in totale ontspanning bij jezelf te houden, ben je veel gevoeliger.