Russische Kerkmuziek

line

   In de vroege eeuwen van de kerk zongen Christenen eenstemmig. De muziek werd niet opgeschreven maar uit het hoofd geleerd en door leren overgedragen. D vroege Christenen borduurden voort op elementen uit de Joodse liturgische zang van hun tijd. Pas in de derde eeuw ontstond er een systeem van kerkmelodieën.
   Het gebruik van muziekinstrumenten in de Christelijke eredienst werd ontmoedigd door de vroege kerkvaders ( Basilius de Grote en Johannes Chrysostomos) omdat zij vonden dat muziekinstrumenten de geest en gedachten afleidden van God en te veel op zichzelf richtten.
   Het boek der Psalmen speelde een centrale rol in de vroege Christelijke eredienst, en in het Oosten was de erbij horende antifonale (afwisselende groepen) zangwijze van de psalmen ingeburgerd aan het einde van de vierde eeuw na Christus.
   Nadat de Vroege Russische Kerk het Christendom ontvangen had vanuit Byzantium, begon een veranderingsproces waardoor de overgenomen Byzantijnse zang ingebed werd in de autochtone muzikale vormen.
   De Russische Kerk schrijft het systeem van de acht kerktonen van de Byzantijnse Kerk toe aan Johannes van Damascus (8e eeuw) en hoewel de Russen de Byzantijnse zangvorm volgens het systeem van de acht kerktonen overnam, verschillen de Russische kerktonen aanzienlijk van de Byzantijnse.
   Tijdens de kerstening van Rusland brachten Byzantijnse priesters de beste Bulgaarse zangers mee, die gebruik maakten van Bulgaarse melodieën (Byzantijnse melodieën aangepast aan het Slavische Bulgaars. De Russen voelden zich aangetrokken tot deze melodieën (niet verwonderlijk vanwege de taalverwantschap van het Russich en het Bulgaars). De Bulgaarse zang die door de Russen geaccepteerd werd lijkt op de Russische Znamenny zang.
   De Znamenny zang is een speciaal langzaam type Russsche zang die gebruikt maakt van lange melodische lijnen. Deze werden oorspronkelijk genoteerd met een aantal speciale tekens (het woord znamenny komt van het Russische woord znak: teken). De Russen bedachten honderden verschillende tekens om enkele noten weer te geven, twee of meer noten, of korte muzikale patronen, en plaatsten die boven de liturgische tekst.
   Na verloop van tijd werd dit systeem vervangen door een systeem met vierkante notatie, kvadratniya noti, dat meer lijkt op de moderne notatie. Deze vierkante notatie bereikt Kiev uit het Westen laat in de 17e eeuw, en werd pas in het midden van de 18e eeuw in Moscow geintroduceerd. Gedurende een aanzienlijke periode werden beide notatiesystemen naast elkaar gebruikt.
   Kiev zang is eenvoudige zang die lijkt op Znamenny zang. Het heeft zijn eigen systeem van de acht tonen, en er zijn veel Kiev melodieën die nog gebruikt worden in de Russische Kerk.
   Tijdens een korte periode voor de komst van de tekennotatie werd in Rusland een zangmethode gebruikt die khironomiya genoemd wordt. Deze bestond hieruit, dat de koordirigent tekens maakte met zijn handen, vingers en voeten die makkelijk te begrijpen waren door de zangers. Deze methode van zingen werd vooral tijdens speciale kerkelijke ceremonies gebruikt.
   Meerstemmige zang werd in Rusland geintroduceerd aan het begin van de 16e eeuw. Deze zang werd ontleend aan de zang van de Roomse (Latijnse) Kerk in Polen. Dit type zang bereidde de weg voor verdere harmonizatie en verwestersing van de Russische liturgische muziek die plaats vond in de volgende drie honderd jaar..
   De 19e eeuw produceerde een grote verscheidenheid aan componisten van liturgische muziek. Nikolai Bakhmetev, Peter Tchaikovsky, Mili Balakirev, Nikolay Rimsky-Korsakov, Anton Arensky, en anderen. Hun composities vallen echter meestal ver buiten het bereik van de liturgische zang, het zijn eerder concertwerken.

 

LINK naar Engelstalige site met Russische Religieuze Zang

Lees in het engels over het Russische 'bell ringing'

line

  • Engelstalige link:
    1. Servisch Orthodoxe Zang

    line