Bronnen van de Christelijke Eredienst

De vraag waar liturgie vandaan komt kan op meerdere manieren beantwoord worden.

Anthropologen en psychologen wijzen erop dat het een menselijke eigenschap is om te ritualiseren. Het ritualiseren wordt gezien als een menselijke manier om vat te krijgen op het leven.

Historici wijzen op de historische bronnen voor het liturgische materiaal dat nu gebruikt wordt.
De vroegste bronnen van de Christelijke eredienst vormen de boeken van het Nieuwe Testament en latere vroeg-Christelijke bronnen.

Een deel van het liturgisch materiaal is ontleend aan het Jodendom Klik hier voor de invloed van het Jodendom.

Een deel van het liturgisch materiaal in in de geschiedenis ontwikkeld Klik hier voor een globaal overzicht van de geschiedenis