Links

De Liturgische Kring

Site van Niek Schuman

Liturgisch Instituut Tilburg

Digitaal Theologisch Centrum

http://www.liturgica.com

www.kerklied.nl

Pastonet (Belgisch)

Liturgische 4ingen

Liturgische vieringen

Liturgische vieringen archief

Het Nederlandse Lied tot 1600

Psalmen in de Reformatietijd

http://noemewv.nl

Bij het Blaise Pascal Instituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam is een documentatiecentrum ondergebracht met nieuw liturgisch materiaal, gepubliceerd en ongepubliceerd: www.liturgievernieuwing.nl