Gemeenschappelijk Rooster Jaar A

1998/99 2019/20 2001/02 2022/23 2004/05 2025126 2007/08 2028129 2010/11 2031/32 2013/14 2034/35 2016/17

1e zondag Advent
Jesaja 2:1-5
Psalm 122
Romeinen 13:8-14
Matteüs 24:32-44

2e zondag Advent
Jesaja 11:1-10
Psalm 72
Romeinen 15:4-13
Matteüs 3:1-12

3e zondag Advent
Jesaja 35:1-10
Psalm 146
Jakobus 5:7-10
Matteüs 11:2-11

4e zondag Advent
Jesaja 7:10-17
Psalm 24
Romeinen 11-7
Matteüs 1:18-25

Kerstnacht
Jesaja 8:23 - 9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20

Kerstdag
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14

26 december, Stefanus
Jeremia 26:1-15
Psalm 31:1-9
Handelingen 6:8 -7:2a,52-60
Matteüs 23:34-39

28 december
Onschuldige kinderen
Jeremia 31:15-17
Psalm 124
Openbaring 21:1-7
Matteüs 2:13-18

zondag onder octaaf van
Kerstmis
Jesaja 61:10 - 62:3
Psalm 147:12-20
Galaten 3:23 - 4:7
Lucas 2:33-40

Achtste kerstdag, besnijdenis, 1 januari
Numeri 6:22-27
Psalm 8
Handelingen 4:8-12
Lucas 2:21

zo. na nieuwjaar
Jeremia 31:7-14
Psalm 84
Matteüs 2:13-15,19-23
of Lucas 2:41-52

Epifanie, 6 januari
Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:1-12
Matteüs 2:1-12

l e zondag van Epif.
Doop van de Heer
Jesaja 42:1-7(9)
Psalm 89:20-28
Matteüs 3:13-17

2e zondag van Epif.
Jesaja 62:1-5
Psalm 96
Johannes (l:2g-) 2:1 -11

3e zondag van Epif.
Jesaia 49:1-7
Psalm 139:1-12
Matteüs 4:12-22

4e zondag van Epif.
Sefanja 2:3; 3:9-13
Psalm 37.-l-11
Matteüs 5:1-12

5e zondag van Epif.
Jesaja 43:9-12
Psalm 112
Matteüs 5:13-16

6e zondag van Epif.
Deuteronornium 30:15-20
Psalm 119:9-16
Matteüs 5:17-26

7e zondag van Epif.
Exodus 22:21-27
Psalm 71:17-24
Matteüs 5:33-48

8e zondag van Epif.
Jesaja 49:13-18
Psalm 62
Matteüs 6:24-34

9e zondag van Epif.
Deuteronomium 11:18-28
Psalm 31:20-25
Matteüs 7:15-29

laatste zondag van Epifanie:
+ Matteüs 7:28-29

Aswoensdag
Joël 2:12-19
Psalm 57
2 Korintiërs 5:20 - 6:10
Matteüs 6:1-6, 16-21

1e zondag Veertigd.
Genesis 2:15-3:9
Psalm 51 [321
Romeinen 5:12-21
Matteüs 4:1 -11

2e zondag Veertigd.
Exodus 24:12-18
Psalm 33:12-22
Filippenzen 3:7-14
Matteüs 17:1-9

3e zondag Veertigd.
Exodus 17:1-7
Psalm 95
1 Korintiërs 10:1-13
Johannes 4:5-26 (42)

4e zondag Veertigd.
1 Samuël 16:1-13
Psalm 23
Efeziërs 5:8-14
Johannes 9:1-13 (14-25)26-39

5e zondag Veertigd.
Ezechiël 37:1-14
Psalm 130
Romeinen 8:8-11
Johannes 11:1-4 (5-16)
17-44

6e zondag Veertigd.,
Palm- en Passie-zondag
Matteüs 21:1-11

Psalm 118:1-2, 19-29
Jesaja 50:4-7
of Jesaja 52:12-53:12
Psalm 73:13-20
Filippenzen 2:5-11
Matteüs 26:1-27:66

Witte Donderdag
Exodus 12:(1) 15-20
Psalm 81 [1161
Johannes 13:1-15
(Johannes 14:15-31 of
Matteüs 26:30-46a)

Goede Vrijdag
Exodus 12:(1) 21-28
Hosea 6:1-6
Psalm 22
Hebreeën 9:11-15
Johannes 18:1-19:42

Paasnacht
Genesis 1 - 2:3
Psalm 33:6-9
Genesis 22:1-18
Psalm 16:5-11
Exodus 14:15-15:1 a
Exodus 15:1b-3
Jesaja 54:4-14
Psalm 30.2-6
Jesaja 55:1 -11
Jesaja 12.-l-6
Ezechiël 36:24-28
Psalm 51:9-15
Sefanja 3:12-20
Psalm 126
Romeinen 6:3-11
Matteüs 28:1 -10

1e zo. van Pasen
Exodus 14:9-14
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:11-4
Johannes 20:1 -18

2e zo. van Pasen
Genesis 8:6-16
Psalm 1111161
1 Petrus 1:3-9
Johannes 20:19-23(31)

3e zo. van Pasen
Jesaja 43:1-12
Psalm 116:10-19
1 Petrus 1:17-23
Johannes 211-14

4e zo. van Pasen
Nehemia 9:6-15
Psalm 23
1 Petrus 2:19-25
Johannes 1101-10

5e zo. van Pasen
Deuteronornium 6:20-25
Psalm 66.-l-12
1 Petrus 2:1 -10
Johannes 141-114

6e zo. van Pasen
Jesaja 41:17-20
Psalm 34:12-23
1 Petrus 3:8-18
Johannes 16:16-24

40e Paasdag
Hemelvaart
Daniël 7:9-10,13-14
Psalm 47 [of 931
Efeziërs 41-13
Lucas 24:49-53

of: Veertigste Paasdag
(Hemelvaart)
Handelingen 11-11
Marcus 16:19-20

7é zo. van Pasen
Ezechiël 39:21-29
Psalm 126
1 Petrus 4:12-19
Johannes 1171-113

50e Paasdag
Pinksteren
Ezechiël 11:17-20
Psalm 104:25-35
Handelingen 21-24
Johannes 14:23-29

Trinitatis
Exodus 34:4-9
Psalm 150
Matteüs 28:16-20

zo. na Trinitatis 7é van Epifanie Exodus 22:21-27
Psalm 71:17-24
Matteüs 5:33-48

zo. na Trinitatis 8e van Epif. Jesaja 49:13-18
Psalm 62 [132]
Matteüs 6:24-34

... zo. na Trinitatis
= 9e na Epif.
Deuteronomium 11:18-28
Psalm 31.20-25
Matteüs 7:15-27

... zo. na Trinitatis

Jesaja 57:14-19(21)
Psalm 33:1-12 [50:7-15]
Matteüs 9:9-13

... zo. na Trinitatis

Jesaja 12:1-6
Psalm 100
Matteüs 9:35-10:15


1e zo. van de Zomer
(19 / 25 juni)
Jeremia 20:7-13
Psalm 69:14-29
Matteüs 10:16-33

2e zo. van de Zomer
(26 juni / 2 juli)
Jeremia 29:1,4-14
Psalm 89:10-19
Matteüs 10:34-42

3e zo. van de Zomer
(3 / 9 juli)
Zacharia 9:9-12
Psalm 145.-l-12
Matteüs 11:25-30

4e zo. van de Zomer
(10 / 16 juli)
Jesaja 55:6-13
Psalm 65
Matteüs 13:1-9,18-23

5e zo. van de Zomer
(17 / 23 juli)
Jesaja 40:12-25
Psalm 86
Matteüs 13:24-30,36-43

6e zo. van de Zomer
(24 / 30 juli)
1 Koningen 3:5-12
Psalm 119:121-128
Matteüs 13:44-52

7e zo. van de Zomer
(31 juli / 6 augustus)
Nehemia 9:15-20
Psalm 78:13-22
Matteüs 14:13-21

8e zo. van de Zomer
(7 / 13 augustus)
Jona 2:1 -11
Psalm 29
Matteüs 14:22-33

9e zo. van de Zomer
(14 / 20 augustus)
Jesaja 56:1-7
Psalm 67
Matteüs 15:21-28

10e zo. van de Zomer
(21 / 27 augustus)
Jesaja 51: 1 -6
Psalm 138
Matteüs 16:21-27

11e zo. van de Zomer
(28 aug. / 3 sept.)
Jerernia 7:23-28
Psalm 105:1-7
Matteüs 17:14-20

12e zo. van de Zomer
(4 / 10 september)
Ezechiël 33:7-11
Psalm 119:33-40
Matteüs 18:(1)15-20

13e zo. van de Zomer
(11 / 17 september)
Exodus 32:7-14
Psalm 103.-8-12
Matteüs 18:21-35

1e zo. van de Herfst
(18 / 24 september)
Jona 3:10-4:11
Psalm 145:1-12
Matteüs 20:1-16

2e zo. van de Herfst
(25 sept. / 1 oktober)
Ezechiël 18:1-4,25-32
Psalm 25:1-10
Matteüs 21:23-32

3e zo. van de Herfst
(2 / 8 oktober)
Jesaja 51-7
Psalm 80.-9-20
Matteüs 21:33-43

4e zo. van de Herfst
(9 / 15 oktober)
Jesaja 25:1 -9
Psalm 23
Matteüs 22:1-14

5e zo. van de Herfst
(16 / 22 oktober)
Jesaja 45:1-7
Psalm 96
Matteüs 22:15-22

6e zo. van de Herfst
(23 / 29 oktober)
Deuteronomium 6:1-9
Psalm 1
Matteüs 22:34-46

7e zo. van de Herfst
(30 okt. / 5 nov.)
Spreuken 9:1-18
Psalm 43
Matteüs 25:1-13

Allerheiligen,
1 november
Jesaja 60:1-11, 17-22
Psalm 138 [34:1-10,22]
Openbaring 7:2-4, 9-17
Matteüs 51-12

8e zo. van de Herfst
(6 / 12 november)
Jesaja 48:17-21
Psalm 70
Matteüs 25:14-30

9e zo. van de Herfst
(13 / 19 november)
Ezechiël 34:11-17
Psalm 90
Matteüs 25:31-46

10e zo. van de Herfst
(20 / 26 november)
Daniël 12:1-4
Psalm 97
1 Tessalonicenzen 51-11
Matteüs 24:14-35