Inhoudsopgave Dienstboek – Een Proeve Deel II

Leven – Zege – Gemeenschap Zoetermeer 2004

Aanbiedingsbrief van de synode van de Protestantse

Kerk in Nederland                                                                                                      11

Plaatsbepaling en uitgangspunten                                                                    15

Verantwoording

Herziening Proeven voor de eredienst, aflevering 1-3                                     23

Hertaling van de liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie            26

Muziek in de liturgie                                                                                                 37

Leeswijzer                                                                                                                  47

Liturgische kleuren                                                                                                            51

DOOP EN BELIJDENIS                                                                                      53

Inleiding                                                                                                                      55

Toelichting                                                                                                                 63

Orden                                                                                                                         71

Presentatie van wie zich op de doop voorbereiden                                                 72       

Zegening van zuigelingen op weg naar de doop                                              75

Belijdenis en doop van volwassenen

Orde I                                                                                                                          78

Orde II                                                                                                             85

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan

Volwassen personen                                                                                            92

Doop van kinderen

Orde I                                                                                                                          97

Orde II                                                                                                             104

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan

de kleine kinderen van de gelovigen                                                              111

Doop van een kind vanaf zes jaar

OrdeI                                                                                                                           115

Orde II                                                                                                             122

Belijdenis

Orde I                                                                                                                          129

Orde II                                                                                                             135

Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis                                                     140

Belijdenis (en doop) van volwassenen en doop van kinderen

OrdeI                                                                                                                           144

Orde II                                                                                                             154

Keuzeteksten                                                                                                 163

Liedsuggesties                                                                                                        171

MAALTIJD VAN DE HEER                                                                                     177

Formulier om het Heilig Avondmaal te houden                                                           179

Maaltijd van de Heer in bijzondere omstandigheden                                          189

Inleiding                                                                                                                      190

Toelichting                                                                                                                 192

Orden                                                                                                                         195

I.            Gemeenschap van brood en wijn,

aansluitend op de viering in de kerk                                                                   197

II. Maaltijd van de Heer (algemeen)                                                                199

III. Maaltijd van de Heer met een zieke(uitgebreide vorm)                              203

IV. Maaltijd van de Heer met een zieke (korte vorm)                                      209

V. Maaltijd van de Heer met een stervende                                                       214

Liedsuggesties                                                                                                        217

BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS                                                             225

Inleiding                                                                                                                      227

Toelichting                                                                                                                 229

Orden                                                                                                                         241

Bevestiging van een dienaar des Woords                                                          242

Verbintenis van een dienaar des Woords aan een

tweede of volgende gemeente of aan een ander

dienstwerk                                                                                                                 249

Afscheid van een dienaar des Woords                                                               253

Bevestiging van diakenen en ouderlingen                                                    255

Formulier voor de bevestiging of verbintenis van

dienaren van het Goddelijke Woord                                                                        269

Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen                           275

Keuzeteksten                                                                                                 281

Leesrooster                                                                                                               295

Liedsuggesties                                                                                                        305

INLEIDING IN EEN BEDIENING                                                                           309

Inleiding                                                                                                                      311

Toelichting                                                                                                                 313

Orde voor de inleiding in een bediening                                                                   315

Keuzeteksten                                                                                                 321

Liedsuggesties                                                                                                        333

BEDIENING VAN DE VERZOENING                                                                     335

Inleiding                                                                                                                      337

Toelichting                                                                                                                 357

Orden                                                                                                                         363

Voorbereiding op boete en verzoening                                                                 364

Persoonlijke boete

Orde I                                                                                                                          366

Orde II                                                                                                             368

Gezamenlijke boetedienst                                                                                        372

Formulier van de ban of de uitsluiting uit de

gemeente van Christus                                                                                       382

Formulier van de wederopneming van buiten­

geslotenen in de gemeente van Christus                                                               386

(Keuze)teksten

Woorden en gebeden als de wegen scheiden                                                        391

Liedsuggesties                                                                                                        395

ZEGENINGEN                                                                                                         403

Inleiding (algemeen)                                                                                        405

Dankzegging en zegen na de geboorte of adoptie van een kind              427

Inleiding                                                                                                                      428

Toelichting                                                                                                                 429

Orde                                                                                                                           430

Liedsuggesties                                                                                                        432

Reiszegen                                                                                                                  435

Inleiding                                                                                                                      436

Toelichting                                                                                                                 438

Orde                                                                                                                           439

Keuzeteksten                                                                                                 443

Liedsuggesties                                                                                                        448

Zegening en zalving van zieken                                                                         453

Inleiding                                                                                                                      454

Toelichting                                                                                                                 462

Orde                                                                                                                           465

Keuzeteksten                                                                                                 469

Schriftlezingen                                                                                                          474

Liedsuggesties                                                                                                        476

Huiszegen                                                                                                                  483

Inleiding                                                                                                                      484

Toelichting                                                                                                                 487

Orde                                                                                                                           489

Keuzeteksten                                                                                                 494

Liedsuggesties                                                                                                        502

Tafelzegen                                                                                                                 507

Inleiding                                                                                                                      508

Toelichting                                                                                                                 510

Orde I                                                                                                                          512

Orde II                                                                                                             514

Keuzeteksten                                                                                                 517

Liedsuggesties                                                                                                        527

Ingebruikneming van kerkgebouwen                                                                      531

Inleiding                                                                                                                      532

Toelichting                                                                                                                 545

Orden                                                                                                                         557

Aanvang van de bouw                                                                                             558

Leggen van de eerste steen                                                                           561

Ingebruikneming van een kerkgebouw

Orde I                                                                                                                          565

Orde II                                                                                                             588

Heringebruikneming van een kerkgebouw

Orde I                                                                                                                          592

Orde II                                                                                                             610

Ingebruikneming van voorwerpen voor de eredienst

Klokken                                                                                                                      615

Orgel of ander muziekinstrument                                                                            620

Avondmaalsgerei                                                                                                     626

Liturgische kleding                                                                                                            627

Antependia                                                                                                                628

Kunstwerken                                                                                                              629

Buitengebruikstelling van een kerkgebouw

OrdeI                                                                                                                           631

Orde II                                                                                                             645

Schriftlezingen                                                                                                          659

Liedsuggesties                                                                                                        663

LIEFDE EN TROUW                                                                                              683

Inleiding                                                                                                                      685

Toelichting                                                                                                                 699

Orden voor de inzegening van een huwelijk van man en vrouw                        713

Orde I                                                                                                                          715

Orde II                                                                                                             722

Orde III                                                                                                                        730

Orde IV                                                                                                                       740

Orde V                                                                                                                        752

Formulier om het huwelijk voor de gemeente

van Christus te bevestigen                                                                                     765

(Keuze)teksten                                                                                                          771

Orden voor de zegening van andere levensverbintenissen                                   795

OrdeI                                                                                                                           797

Orde II                                                                                                             804

Orde III                                                                                                                        812

OrdeIV                                                                                                                        824

(Keuze)teksten                                                                                                          836

Elementen voor een trouwviering van een christen en

een niet-christen                                                                                                           861

Gebedsdienst bij een jubileum                                                                                  863

Schriftlezingen                                                                                                          866

Iiedsuggesties                                                                                                          871

UITVAART EN ROUW            .                                                                                   877

Inleiding                                                                                                                      879

Toelichting                                                                                                                 887

Orden                                                                                                                         905

Avondgebed

Orde I                                                                                                                          906

Orde II                                                                                                             907

Orde III                                                                                                                        945

Uitvaart

Orde I                                                                                                                          912

Orde II                                                                                                             917

Orde III                                                                                                                        924

Persoonlijke gedachtenis

Orde I                                                                                                                          936

Orde II                                                                                                             938

Gedachtenis in de kerk                                                                                           940

Na de uitvaart

OrdeI                                                                                                                           941

Orde II                                                                                                             943

Orde III                                                                                                                        945

(Keuze)teksten

Naderende dood                                                                                                   947

Een plotselinge dood                                                                                       956

Rond het sterven                                                                                                            960

Tussen dood en uitvaart                                                                                          966

Uitvaart                                                                                                                       967

Na de uitvaart                                                                                                            982

Liedsuggesties                                                                                                        987

Verantwoording van bronnen                                                                                  1001

Lijst van medewerkers                                                                                                1024