BELEVING VAN HET AVONDMAAL. (Theologie concreet in ervaring)

 

Maaltijd van de Heer beleefd in de lijn van Bijbelgedeelten:

Gedachtenismaal

Viering van de bevrijding. Herinnering en actualisering van de bevrijding.

Zie bijvoorbeeld Exodus 12-13. Pesach.

 

Offer van het eigen leven

Ingaan op de uitnodiging is antwoord geven op wat Jezus ons gaf: zijn eigen leven. In de brieven wordt veel opgeroepen tot deze navolging.

 

Verbondsmaal

Zie Exodus 24. Jezus spreekt over een nieuw verbond bij de drinkbeker van het avondmaal: Matteüs 26:28; Marcus 14:24; Lucas 22:20; 1 Korintiërs 11:25.

Bijvoorbeeld Lucas 22:20: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.’

 

Leeftocht voor onderweg

In het verlengde van de Paschaviering geeft God in de woestijn manna als leeftocht voor onderweg naar het beloofde land. Exodus 16:4 ‘De heer zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben’.

Zie ook Johannes 6:58. Er zijn meer verhalen die erover gaan dat God leeftocht voor onderweg geeft. In 1 Koningen 19 lezen we over Elia's tocht naar de Horeb, waar hij God zal ontmoeten.

 

 

Gemeenschaps-maal

Ontmoeting/gemeenschap met God en met mensen. Zie bijvoorbeeld Genesis 18: drie mannen op bezoek bij Abraham; Lucas 11: de verloren zoon; Lucas 24:13: Emmaüsgangers; Johannes 21: Petrus in ere hersteld; Lucas 5 en Johannes 21: wonderbare visvangst.

 

Bruiloftsmaal,

of preciezer gezegd:

voorsmaak van het eschatologische bruiloftsmaal

In het Oude Testament komen wij het beeld van de gemeente als bruid en God als bruidegom tegen in Hooglied, Jesaja (bijvoorbeeld 62:5) en Hosea 2:18: ‘Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig’. (NBG)

In het Nieuwe Testament vinden we in de evangeliën het verhaal van de vijf wijze en vijf dwaze maagden, waar wel sprake is van een bruiloft, maar de meisjes mogen er aan meedoen.

Matteüs 9:15: ‘Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is?’ (Marcus 2:19, Lucas 5:34). Duidelijker komt de bruiloft naar voren als beeld van de voleinding in de gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal (Matteüs 22). In Lucas 14:12-16 wordt Gods genade ten voorbeeld gesteld voor het alledaagse leven.

In het boek Openbaring treffen wij het beeld van het feestmaal ook aan: Openbaring 3:20: ‘Ik zal maaltijd met hem houden en hij met Mij.’ en Openbaring 19:17: ‘Komt, verzamelt u tot den grote maaltijd Gods.’ (NBG)