Liturgische, paraliturgische en volkse gebruiken rond het Paasfeest

Liturgische gebruiken

witte donderdag

goede vrijdag

stille zaterdag

paasnacht

voetwassing

viering avondmaal

 

 

Joods: sedermaaltijd

gezongen evangelie

kruisaflegging

eerbetoon

passion

kruisweg

Wake

paaswake

lof aan het licht

doopgedachtenis

paasspel

viering avondmaal

 

Paraliturgische gebruiken

devotionele gebruiken (ontstaan als compensatie voor de minder toegankelijke Latijnse liturgie?)

mysteriespelen

passiespelen

lekenspelen

devotionele boeken (lijdensdevotie)

bidden van de kruisweg

paasliederen (easter carols) zingen op straat en in tehuizen

 

Volkse gebruiken (tussen vruchtbaarheidsrite en opstandingsviering)

palmpasenstokken, kruisen, takken, versieren van paaseieren, eierboompjes, eierspelen, eiergebak, eiergerechten

paashazen, paastak, paaswatergebruiken, paasvuur,

paasprocessies, ommegangen