Historische context A: De Tachtigjarige Oorlog 1568-1648

De tachtigjarige oorlog begon als opstand tegen de maatregelen van de Spaanse machthebbers en eindigde met de erkenning van de onafhankelijkheid van de noordelijke Nederlanden. Voor meer, klik hier

De opstand begon in het zuiden, en verplaatste zich naar het noorden, vooral omdat het Spaanse gezag erin slaagde het zuiden in bedwang te houden. (Voor een zuid-Nederlands perspectief, zie Geuzenproject Nieuwkerke)