Liedcontext B- liedbladen

Van de oude geuzenliederen die als pamflet zijn een aatal bewaard gebleven (zie Meertens liederenbank), andere zijn verzameld in liedboeken.

liedbladen in de Nederlandsche Liederenbank

Panfletten in de Nederlandsche Liederenbank