Structuur Tafelgebed

Inleidende beurtspraak: `de Heer zij met u etc. (praefatio)

Lofprijzing (benedictio) God wordt geprezen om hoe Hij zich heeft laten kennen
'Heilig, heilig, heilig ...:Sanctus en Benedictus (deel van de vaste gezangen)
Gedachtenisgebed: God wordt geprezen om Jezus Christus, de instellingswoorden van het avondmaal worden gesproken (institutio + anamnese) en bevestigd met een acclamatie (als wij dan eten van dit brood etc..maranatha)
De heilige Geest wordt aangeroepen om werkzaam te zijn (epiclese)
Het Onze Vader wordt gebeden
Het brood wordt gebroken, onderwijl wordt het Lam Gods (Agnus Dei) gezongen (fractio: het breken en uitschenken in woord + daad)
(vredesgroet/-kus)
Gemeenschap van brood en wijn (communio)
(communiezang)
Dankgebed (gratia).