NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA
Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 
 
 

Voor-Christelijke Achtergrond

(Data op deze pagina zijn v.Chr.)


5509 Dit jaar was het beginpunt voor het apo ktiseos kosmou (AKK) of anno mundi (AM) chronologische systeem dat vanaf ongeveer de vijfde eeuw algemeen gebruikt wordt door geleerden in het East Romeinse (Byzantijnse) Rijk.  In dit systeem correspondeert het jaar 1 AD (na Chr.) met het jaar van de wereld 5509/5510.  2001 A.D. is dus 7509/7510. Het Oost Romeinse jaar begon op 1 September.  (A variant systeem, bekend als het Alexandrijnse en toegeschreven aan de 5e eeuwse monnik Panodorus, begon op 29 Augustus, 5493 v.Chr.)

5199 In het Anno Mundi chronologische systeem toegeschreven aan Eusebius en gebruikelijk in het Westen voordat het Anno Domini systeem gebruikelijk werd was dit jaar het beginpunt.

4004 Het jaar van de schepping volgens Bisschop Ussher (1581-1656), een (Protestantse) Anglo-Ierse priester.

776 Eerste Olympische spelen.  (Alleen belangrijk voor het dateren.)

753 Rome gevestigd. Gebruikt in het A.U.C. (Anno Urbis Conditae) systeem.  754 A.U.C. = 1 A.D. Het Romeinse jaar begon met de Kalends (dag van de nieuwe maan) van Maart (1 March).
 


 
 
 
 
 
 
 

~537 Terugkeer van Joodse bannelingen onder Sheshbazzar, met Zerubabbel (kleinzoon van Jehoiachin, (de laatste van David's geslacht die politieke macht had) en Jeshua (Ezra 2.2).

536 Herbouw van de tempel begonnen (Ezra 3.8).
 

520  Herbouw van de tempel opnieuw begonnen gedurende het tweede jaar van Darius (Ezra 4.24).

516 De Tempel voltooid in het zesde jaar van Darius (Ezra 6.15).
 
 

458 Ezra reisde van Babylon naar Jerusalem.  Hij riep een vergadering bijeen - het volk zond nied-joodse vrouwen weg (Ezra 10).
 

445 Nehemiah reist naar Jerusalem als gouverneur en geeft leiding aan de herbouw van de stadsmuren (Nehemiah 6.15).  Ezra leest de Wet hardop voor ten aanhore van heel het volk bij de Waterpoort (Neh. 8.3).
 
 
 
 

250 De Septuagint vertaling van de Torah voltooid in Alexandrie, Egypte, rond deze tijd onder Ptolemeus Philadelphus.
 
 
 

166-142 de Maccabeese opstand, geleid door Mattathias.  Judea werd onafhankelijk van de Seleucieden.  De Hasmoneaische dynasty (Mattathias' nageslacht).

722 Israel verslagen door Shalmanesser V en Sargon II van Assyrie.

586 Jerusalem verwoest door Nebuchadnezzar's legers na een beleg van twee jaar.

539 Cyrus (559-530) verovert Babylon in oktober.  Spoedig hierna proclameerde hij dat de tempel in Jerusalem herbouwd moest worden. Ca. 50.000 Joden keerden terug.
 
 
 
 
 

522 Darius I (522-486) koning an Perzie.

520 Haggai en Zachariah begonnen rond dit jaar met hun prediking.
 
 

486 Regering van Xerxes (486-465), koning van Perzie.

465 Regering van Artaxerxes (465-424), koning of Perzie.
 
 
 

445 Artaxerxes geeft opdracht Jeruzalem's muren te herbouwen (Neh. 2.4-8).  Wellicht begint Daniel's profetie van de zeventig weken hier (Dan. 9.25).

433 Maleachi waarschijnlijk geschreven toen Nehemiah korte tijd terugkeerde naar Perzie tijdens dit jaar en het volk de Wet veronachtzaamde.

332 Alexander de Grote veroverde Palestina.

198 De overheersing van Palestina gaat over van de Ptolemieten (Egypte) naar de Seleucieden (Syrie).

175 Antioches Epiphanes (175-164) komt aan de macht als Seleuciedisch vorst over Palestina.  Hij probeerde de Joden te Hellenizeren (vergrieksen).
 
 

63 Pompey veroverde Jeruzalem voor de Romeinen.
 

44 Caesar gedood, 15 maart.

43 Octavianus (Caesar’s neef, later bekend als Augustus), Marcus Antonius, en Leupidus regeren Rome als triumviraat (driemanschap).

42 De Senaat erkent Julius Caesar als god.

37 Herodus de Grote (reerde 37-4? v.Chr.) werd koning van Judea, aangesteld door de Senaat te Rome. 

30 In augustus pleegden, Antonius en Cleopatra zelfmoord in Alexandrie na verslagen te zijn door Octavianus' legers.  Ondanks het feit dat Herodus Antonius had gesteund, bevestigde Octavianus diens koningsschap van Judea.

20 Bouw van de Tempel van Herodus begonnen in Jeruzalem.

9 De Juliaanse kalender aangenomen in Klein Azie. Daar begon het burgerlijke jaar op 23 September, IX Kalendarum Octobris, Augustus’ geboortedag.


 
  setstats 1