Inhoud nieuwe Dienstboek van de Kerken (een proeve)
Het nieuwe Dienstboek vormde toen het uitkwam deel 4 en 5 van een serie: Proeven voor de Eredienst: 1 Liturgie in dagen van rouw, 2 Bevestiging van ambtsdragers, 3 Doop en belijdenis, 4 en 5 Schrift - Maaltijd - Gebed Zondag, feest- en gedenkdagen. Het dagelijks gebed: getijden en huisdiensten. De eerste drie delen zijn herzien en uitgebreid uitgegeven als Dienstboek - een proeve Deel II (Leven - Zegen - Gemeenschap) 2004. zodat het in 1998 uitgekomen deel in feite Deel I is geworden.

De inhoud
De Zondag, feest- en gedenkdagen.
-Voor uitgebreide toelichting zie p. 847 - 950v.
-Orde: structuur van de dienst zie p. 151 en volgende
Er zijn 4 orden: I dienst van Schrift en Tafel, II Schriftdienst, III Leerdienst, IV Samenkomst van de huisgemeente (Indexering op de rand van de pagina door grijs vlak met romeinse cijfers)

Bij de orden komen we twee vormen tegen:
A. De orde volgens de oecumenische traditie (kyrie,gloria; vierende avondmaalsliturgie conform de oecumenische consensus van Lima)
B. De orde volgens de klassiek gereformeerde traditie (schuldbelijdenis, genadeverkondiging, wet als regel der dankbaarheid; didactisch avondmaalsformulier)

Voor elke zondag is een aantal wisselende elementen opgenomen in de afdeling Tijdeigen (Tot Pasen vóór de orden, na Pasen na de orden, deze indeling is gekozen opdat het boek goed blijft openliggen bij de orden):

Wisselende elementen:
-Gebed voor de lezingen (zondagsgebed)
-Lezingen uit het leesrooster (luthers of gezamenlijk)
-Kort slotgebed voor dienst van Schrift en Tafel

Varianten voor de in de orden gegeven teksten

Voor de in de orden van dienst gegeven gebeden en teksten worden zowel formele als minder formele varianten gegeven, passend bij een grote verscheidenheid aan plaatselijke situaties (p. 762-836, aansluitend aan het gele gedeelte).
-I Gebeden vóór de eredienst, p. 762-765.
-II Consistoriegebeden, p. 766-770.
-III Gebeden van toenadering (~ drempel- gebed; ~ schuldbelijdenis), p. 771-777.
-IV Kyrie gebeden (gebeden vanwege de nood van de wereld), p. 778-781.
-V Gebeden om verlichting met de heilige Geest, p. 782-785.
(er zijn geen alternatieve zondagsgebeden, die zijn te vinden in dienstboeken van andere kerken en andere publicaties)
-VI Dankgebeden, p. 786-788.
-VII Voorbeden, p.789-804.
-VIII Nodiging, p.805-808.
-IX Gebeden over de gaven, p. 809-820.
-X Gebeden na de Maaltijd, p. 821-829.
-XI Gebeden voor de bid- en dankdag, p. 830-831.
-XII Gebeden ter gedachtenis van gestorvenen, p. 832-833.
-XIII Gebeden bij bijzondere gebeurtenissen, p. 834-835.

Ook worden varianten van de tien geboden (De Tien Woorden of decaloog) gegeven, p. 838-846..
De Schrift verhaalt dat een variant van de tien geboden (de twaalf geboden of dodekaloog) gegeven wordt bij het overtrekken van de Jordaan. Daarbij wordt een 'liturgische vorm' voorgeschreven: 'en het gehele volk zal (na elk gebod) zeggen: Amen.' Calvijn gebruikte de 10 geboden op verschillende plaatsen in de eredienst, met een verschillende liturgische functie. Het Dienstboek geeft voor een dergelijk gebruik varianten: De tekst van de tien geboden met bij de functie horende acclamaties, maar ook een aantal parafrasen.

Varianten voor de teksten van de tafelviering (variante tafelgebeden en variante didactische orden voor de bediening van het heilig Avondmaal) zijn direct na de orden opgenomen, p. 207 v, met nummerindexering in een grijs vlakje op de rand van de pagina.

Het dagelijks gebed (De Getijden) p. 951v.
Voor uitgebreide toelichting, zie p. 1151-1185 Leeswijzer, p. 953-960.
Orden van dienst, p. 961-992 .
Alle orden, van de meest eenvoudige voor persoonlijk gebruik tot de meest uitgebreide voor gebruik in een grotere groep, hebben dezelfde structuur:
Stilte
openingstekst met lofprijzing
(schuldbelijdenis* - alleen in completen)
hymne/lied*
psalmgebed
korte inleiding op de lezing*
schriftlezing
moment van inkeer en verstilling
canticum (bijbelse lofzang)
gebeden
(de met * gemarkeerde rubrieken zijn facultatief bedoeld)

Keuzeteksten, p. 993-1004.
Psalmen en cantica, p. 1006-1090.
Gebeden voor gebruik in de getijden, p. 1091-1144.
Oefeningen voor inkeer en verstilling, p. 1145-1150.
Leesroosters en overzichten 1187-eind

De Liturgische Gezangen
In de orden zelf wordt al de mogelijkheid aangegeven om gedeelten van de eredienst te zingen in plaats van te spreken. Het gele gedeelte in het midden van het dienstboek bevat een extra verzameling van dergelijke Liturgische Gezangen.
De indeling is als volgt:
-Vaste gezangen voor de tafelviering (Ordinaria) 1-9
-Muzikale invullingen voor de verschillende onderdelen van de dienst per onderdeel
Intrede, kyrie, gloria 10-27, p. 581-596
De tien woorden 28-40, p. 596-610.
gebedsgroet 41, p. 610.
De Heilige Schrift 42-61, p.611-619.
Geloofsbelijdenis 62-65, p. 619-631.
Gebeden 66-86, p. 632-648.
De maaltijd van de Heer 87-121, p. 648-709.
(Onze Vader 115-118, p. 701-708)
Zending en zegen 122-126, p. 710-712

De drie dagen van Pasen
Witte Donderdag 127-130, p.713-717
Goede Vrijdag 131-133, p. 718-724.
Paaswake 134-139, p. 724-740.

Het dagelijks gebed 140-147, p.741-752.
Varia 148-153, p.753-760.

Dit zijn links naar dienstboek.nl:

 • 01 Voorwoord
  Download
  32 kb, Word bestand
 • 02A Plaatsbepaling. Uitgangspunten, blz. 1-7
  Download
  38 kb, Word bestand
 • 02B Titelblad, blz. 9
  Download
  21 kb, Word bestand
 • 03A Tijdeigen, Advent Kerst, blz. 11-48
  Download
  139 kb, Word bestand
 • 03B Tijdeigen Epifanie, blz. 49-85
  Download
  147 kb, Word bestand
 • 03C Tijdeigen Veertigdagentijd, blz. 86-115
  Download
  104 kb, Word bestand
 • 03D Tijdeigen Triduum, blz. 116-150
  Download
  134 kb, Word bestand
 • 04 Orden, blz. 151-206
  Download
  217 kb, Word bestand
 • 05A Tafelgebed 1-20, blz. 207-265
  Download
  213 kb, Word bestand
 • 05B Tafelgebed 21-31, blz 266-306
  Download
  164 kb, Word bestand
 • 05C Tafelgebed 32-42, blz. 307-336
  Download
  127 kb, Word bestand
 • 05D Tafelgebed 43-44, blz. 337-356
  Download
  78 kb, Word bestand
 • 06A Tijdeigen Paastijd, blz. 357-393
  Download
  133 kb, Word bestand
 • 06B Tijdeigen Trinitatis, blz. 394-416
  Download
  100 kb, Word bestand
 • 06C Tijdeigen Zomertijd, blz. 417-468
  Download
  200 kb, Word bestand
 • 06D Tijdeigen Herfsttijd, blz. 469-520
  Download
  198 kb, Word bestand
 • 07A Liturgische Gezangen Inleiding, blz. 521-523
  Download
  26 kb, Word bestand
 • 08A Gebeden I-VII, blz. 761-804
  Download
  151 kb, Word bestand
 • 08B Gebeden VIII-XIII, blz. 805-836
  Download
  140 kb, Word bestand
 • 09 Tien Woorden, blz. 837-846
  Download
  61 kb, Word bestand
 • 10A Toelichting I, blz. 847-900
  Download
  155 kb, Word bestand
 • 10B Toelichting II, blz. 901-950
  Download
  157 kb, Word bestand
 • 12 Getijden Leeswijzer, blz. 951-960
  Download
  52 kb, Word bestand
 • 22 Getijden Orden, blz. 961-992
  Download
  100 kb, Word bestand
 • 23 Getijden Keuzetekst, blz. 993-1004
  Download
  60 kb, Word bestand
 • 24 Getijden Psalmen en Cantica, blz. 1005-8505
  Download
  183 kb, Word bestand
 • 25 Getijden Gebeden, blz. 1091-1144
  Download
  213 kb, Word bestand
 • 26 Getijden Stilte-oefeningen, blz. 1145-1150
  Download
  43 kb, Word bestand
 • 27 Getijden Toelichting, blz. 1151-1186
  Download
  118 kb, Word bestand
 • 28A Rooster Luthers, blz. 1187-1198
  Download
  128 kb, Word bestand
 • 28B Rooster Gemeenschappelijk, blz. 1199-1220
  Download
  277 kb, Word bestand
 • 28C Rooster Getijden, blz. 1221-1248
  Download
  153 kb, Word bestand
 • 29A Kalenders, blz. 1249-1251 blz. 1260
  Download
  106 kb, Word bestand
 • 29B Kalenders, blz. 1252-1259
  Download
  295 kb, Word bestand
 • 30 Verantwoording, blz. 1261-1276
  Download
  96 kb, Word bestand
 • 31 Inhoudsopgave, blz. 1277-1288
  Download
  58 kb, Word bestand
 • 32 Cantica (los)
  Download
  23 kb, Word bestand