Geuzenliederen na de tweede Wereldoorlog

Een aantal liederen van Valerius bleven in latere eeuwen bekend, zoals 'Merck toch hoe sterck' (over het beleg van Berg-op-Zoom), 'Waer dat men sich al keerd of wend', 'Wilt heden nu treden' (over de slag bij Turnhout) en 'O Nederland let op u seak' (allen opgenomen in de liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee).

 

Liedboek 1973

No 276: Als Godes Zoon, de heerser over al (Valerius: Engels Farwel, of "Wanneer ick slaep (Valerius 19))
Midi Gez 279

No 320: Zingt een nieuw lied voor God de Here (op de wijs van "Komt nu met zang van zoete tonen" (Valerius 9))
Midi Gez 320

No 411: Het Wilhelmus (Valerius 12)
Midi Gez 411

No 412: O Heer, die daar des hemels tente spreidt * (Valerius 38)
Midi Gez 412

No 413: De Heer in zijnen troon, zeer schoon (Valerius 73)(op de wijs van "De mei die komt ons bij zeer blij") *
Midi Gez 413

No 414: Wilt heden nu treden voor God, den Here (Valerius 46)(op de wijs van "Wilder dan wild, wie zal mij temmen") *
Midi Gez 414

No 415: Komt nu met zang van zoete tonen * (Valerius 9)
Midi Gez 415

No 416: Gelukkig is het land * (Valerius 42)
Midi Gez 416

No 417: Hoe groot, o Heer, en hoe vervaarlijk (Valerius 1) (op de wijs van "Zal ik nog lang met hete tranen") *
Midi Gez 417

No 418: Here, kere van ons af (Valerius 15) (op de wijs van "Now, o now I needs must past" van John Dowland) *
Midi Gez 418

 

 

Liedboek 2013