Historische context B: De Geuzen

De term Geuzen ontstond in 1566 als een scheldnaam (schooier) voor tegenstanders van het Spaanse regiem in de Nederlanden.

Wie waren de Geuzen

De Geuzen in historisch perspectief