Historische context C: Geuzenliederen als illustratie van geschiedenis (historieliederen)

Niet alle Geuzenliederen illustreren gebeurtenissen uit de geschiedenis. Sommige zijn algemeen, of belichten een aspect.

Veel geuzenliederen zijn geschreven naar aanleiding van een gebeurtenis in de 80-jarige oorlog. De bundel Nederlandtsche gedenck-clanck, van Adriaen Valerius is in feite een geschiedenis van de gebeurtenissen met illustrerende liederen. Hoewel andere liedbundels, zoals Een nieu Geusen lieden boecxken, en liedverzamelingen waarin geuzenliederen voorkomen niet zo systematisch de geschiedenis chronologisch illustreren, verwijzen veel geuzenliederen naar een concrete gebeurtenis.

De voornaamste gebeurtenissen waarbij geuzenliederen zijn gemaakt zijn de volgende: voornaamste door liederen geillustreerde gebeurtenissen

Gevarieerde selectie van (grotendeels bekende) Geuzenliederen als illustratie van de 80-jarige oorlog