Liedcontext C -liedboeken

1574: Geuse lietboeck, waer in begrepen is den oorspronk van de troublen der Nederlantsche oorlogen, en het gene daer op gevolght is;

- 1578: de eerste overgeleverde druk van Een nieu Geusen lieden boecxken; tot 1687 zeker dertig herdrukken (klik hier voor een selectie van liederen).

- Lokale liedboeken bevatten ook Geuzenliederen.

-De later bekendst geworden verzameling uit de tijd van de 80-jarige oorlog isValerius' Nederlandtsche gedenck-clanck (1626, ed. Meertens e.a. 1942). De geuzenliedboeken (met meerdere soorten liederen) werden vooral gedrukt in de Hollandse steden: Amsterdam, Dordrecht, Den Haag, Delft, Enkhuizen, Utrecht en Haarlem. Daarnaast veel lokale liedboeken waar ook geuzenliederen in stonden

Voor de tekst van Een nieu Geusen lieden boecxken: op books.google.nl is een aantal 16/17e eeuwse drukken te vinden (slecht leesbaar, slechte tekstherkenning) - (klik hier voor een scan van de 1601 editie). toegankelijker is een latere editie: E.T. Kuiper en P. Leendertz Jr. (ed.), Het Geuzenliedboek. W.J. Thieme & Cie, Zutphen, 1924

Voor Valerius' Nederlandtsche gedenck-clanck (1626) en achtergronden, klik hier

Voor een lijst van plaatselijke liedboeken, klik hier