NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Nederlandtsche gedenck-clanck

Adriaen Valerius

Valerius Gedenck-clanck is een geschiedenis van het eerste deel van de 80-jarige oorlog geïllustreerd met liederen.

Een aantal van deze liederen is nog steeds bekend

Klik hier voor de liederen van Valerius in het Liedboek voor de Kerken (met melodie) en voor een aantal andere nog bekende liederen (met melodie)

Klik hier voor liederen van Valerius in de bundel COM NU MET SANG (red. G. van Ravenzwaaij, Wageningen z.d.)

Klik hier voor liederen van Valerius in R-K bundels

Klik hier voor alle liederen uit Valerius Gedenck-clanck (met melodie)

Voor een beknopte achtergrond, klik hier (Wikipedia).

Voor uitgebreidere achtergronden en de complete tekst, klik hier.

Voor de tijd en Cultuur van Valerius, klik hier.

Voor de historische gebeurtenissen die geïllustreerd worden door Valerius, klik hier

Voor een lijst van historische gebeurtenissen van de 80-jarige oorlog in de Periode die Valerius beschrijft (en daarna), klik hier

Voor een lijst van historische gebeurtenissen rond de Reformatie in Europa, klik hier.

Voor een lijst van historische gebeurtenissen rond de Reformatie in Nederland, klik hier.

Voor Nederlandse geloofsbelijdenissen uit de periode die Valerius beschrijft, klik hier.


De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL): Nederlandtsche gedenck-clanck