Kerkelijk jaar

-Oorsprong Jaarcyclus
-Samenhang met Joodse feesten
-Beinvloeding door Joodse feesten
--Joodse Feesten


De opbouw van het kerkelijk jaar:

-Advent- Kerst-Epifaniën
-40 dagentijd
-Liturgische en paraliturgische gebruiken rond Pasen
-Pasen-Pinksteren
-Najaar-einde kerkelijk jaar