NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis


Kunstgeschiedenis

Prehistorie, Oudheid en Vroege Middeleeuwen
Middeleeuwen
Renaissance
Barok en Rococo
Negentiende Eeuw
Twintigste EeuwMeditatie

"Een groot gedeelte van ons leven zijn we bezig met het vergaren van kennis, het ontwikkelen van het verstandelijke vermogen.
We investeren veel tijd en energie om een goed beroep te leren en stippelen vervolgens een mooi loopbaantraject uit om uiteindelijk een stevige positie te verwerven in de maatschappij.
Daarnaast lezen we wat we kunnen over politiek, economie, sociologie, sport en religie, zodat we daarover mee kunnen praten.
We leren ontzettend veel over het leven en voor het leven, maar zelden leren we iets over hoe te leven, laat staan over hoe gelukkig te leven."
Eckhart Tolle

Ben jij je denken de baas of gaan je gedachten met jou op de loop?
Heb je contact met je bezieling?
Zendt je lichaam signalen uit, maar weet je die niet goed te plaatsen?
Is je leven volop in beweging en heb je behoefte aan een kompas dat jou de richting wijst?

Eén van de mogelijkheden die er zijn om een antwoord te vinden
op deze essentiële vragen is te leren luisteren naar de stilte en te mediteren.
Wanneer jij het gesprek in jezelf stopt, kan de stilte aan het woord komen.

Een cursus meditatie reikt een aantal basis-meditatietechnieken aan waarbij je leert luisteren naar het spreken van de stilte:

Leren zitten in meditatiehouding

Ontspanningstechnieken

--het denken tot rust brengen

--alert waarnemen wat er hier & nu is

--waarnemen van de innerlijke dialoog

--eventueel herhalen van een mantra

--voelen van de lichaamsgewaarwordingen

--liefdevolle aandacht


Meditatie is luisteren. Luisteren naar alles.
Naar de wereld, naar de natuur, de geest, het hart, de regen, het verkeer, de wind, gedachten, de stilte die voorafgaat aan geluid. het is het onderzoeken van onze verwoede pogingen iets te doen en iets te worden, en het onszelf toestaan gewoon te zijn.

De meditatieoefeningen zijn gericht op het ontwikkelen van aandacht
voor wat er zich aan ons voordoet, hier en nu.
Deze aandacht stelt ons in staat te zien wat voor processen er zich in ons en anderen afspelen, waardoor we deze op een verschillende manier kunnen benaderen.

Meditatie vindt plaats binnen allerlei Godsdiensten en wereldbeschouwingen. Waardevrij mediteren is eigenlijk niet mogenlijk, als je dat probeert blijft het steken in ontspanningstechnieken. Christelijke meditatie vond al plaats vanaf het begin. Stilte hoort er meestal bij, naast Schriftlezing en gebed.

Om te mediteren is zowel uiterlijke als innerlijke stilte nodig, een rustige omgeving maar vooral stilte in jezelf. Dat vereist vaak veel inspanning.

Meditatie kan voorafgegaan worden door gebed, maar kan er ook mee afgesloten worden. Dat geeft je de ruimte om je uit te spreken maar geeft ook de mogelijkheid te luisteren naar wat zich aandient.

In Christelijke meditatievormen gaat het vooral om intensief lezen van de Schrift. De laatste jaren wordt meer gebruik gemaakt van de nadruk op lichamelijke bewustwording en bewustzijn van de adem. Hierdoor wordt benadrukt dat lichaam en geest één zijn.

 

Hoe moet je beginnen met mediteren?
Om te beginnen moet je lichaam heel stil zijn, heel rustig.
Ontspan al je spieren en laat alle spanningen los.
Ga dan zo gemakkelijk mogelijk rechtop zitten en blijf stil, onbeweeglijk zitten.
Adem heel rustig en zachtjes... adem langzaam en gelijkmatig in en uit.
Ontspan je zoveel als je kunt, zodat je hele zenuwstelsel tot rust komt.
Breng vervolgens je geest tot rust; kalmeer je gedachten door innerlijk stil te zijn.
Er zijn een heleboel manieren waarop je dit kunt doen, maar aangezien te veel aanwijzingen verwarrend kunnen zijn, is het voldoende om gewoon je lichaam, ademhaling en geest te ontspannen.

Voorbereiding op mediteren

Gewoon doen

Veel mensen willen niets doen tot zeker weten dat ze het goed doen. Maar hoe kun je inschatten wat goed is? Dat leer je pas gaandeweg. Daarom moet je gewoon beginnen en zien wat het met je doet. En als je dat zo goed mogelijk doet– wat het ook is – dan is de kans groot dat je gaandeweg de goede manier vindt.

Probeer het uit
Alles wijst erop dat meditatie niet slechts een zoeken naar persoonlijke gemoedsrust of zelfverbetering. Het is een onderzoek naar zin van het leven. Meditatie is het herkennen van de werkelijke aard van ons denken, zien hoe het voortdurend beelden over onszelf en anderen creëert, hoe we de werkelijkheid manipuleren en het resultaat vervolgens aanzien voor de werkelijkheid zelf. Meditatie is uiteindelijk contact leggen met de Grond van je bestaan.

Oefening

Vraag je eerst af waarom je wilt mediteren.
Laat je niet meteen door je eerst antwoord overtuigen.
Maak een lijstje van alles wat in je opkomt. Blijf jezelf vragen stellen.
Onderzoek je waarden, onderzoek wat je het meest in ere houdt.
Maak een lijstje met wat werkelijk belangrijk voor je is.
Als je gemotiveerd bent is het makkelijker om de nodige discipline op te brengen, want zonder oefening kom je nergens.

Mediteren vereist loslaten van alles waar je steeds mee bezig bent.
Loslaten betekent gewoon loslaten. Het is een poging om je aan niets meer vast te klampen – of het nu een gedachte, een ding, een gebeurtenis, een periode, een gezichtspunt of een verlangen is. Het begint met een bewust besluit je in volledige aanvaarding over te geven aan de stroom van het zich voortdurende ontvouwende nu. Loslaten betekent dat je afziet van dwang, weerstand en strijd en dat inruilt voor iets dat veel krachtiger en heilzamer is begint met het de dingen laten zijn zoals ze zijn, zonder direct bepaald te worden door je voorkeur of je afkeer, je aangeboren neiging te blijven vastzitten aan wat je begeert, je waardering of je tegenzin. Het lijkt op het openen van je hand om iets los te laten dat je omklemd hield.

Mediteren begint met bewustzijn van hier en nu
Begin jezelf af te vragen: 'Waar ben ik? Wat ben ik aan het doen? Wat wordt ik gewaar'
Het hier en nu is centraal in het mediteren. Als we echt in het hier en nu leven speelt gebrek aan zelfvertrouwen minder een rol en worden we evenwichtiger.

De techniek die je gebruikt is bedoeld om alles wat je afhoudt van mediteren tot rust te brengen.

Voor verschillende technieken, klik hier.

Voor de geschiedenis van de Christelijke Mystiek, klik hier

Links:

Christelijke Meditatie

Christelijke Meditatie Nederland

De wegen van Christus: Christelijke Meditatie

Spiritualiteit.net

Isidorusweb: Christelijke Meditatie

Meditatiestartpagina Belgie

Het Jezusgebed

Meditatie en Mystiek

Aanbevolen boeken als inleiding bij de Christelijke Meditatie:

Paula van Cuilenburg, Stil en aandachtig, Gids voor meditatieve omgang met God, met CD, Boekencentrum, 125 blz..

Kick Bras, Tussen Hemel en Aarde. Meditatie en de geestelijke weg.. Met 2 CD's Ten Have Kampen 2006, 189 blz.