NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Noeme Willem Visser

Geboren 14-01-1952 te Woerden
Gehuwd met Petronella Goedvolk, vader van twee dochters.

Opleiding: Lagere School 1957-1963
Middelbare School 1963-1970
Universitaire studie:
Engels 1970-1973 Vrije Universiteit
1973-1974 University of Nottingham
1974-1976 Vrije Universiteit
doctoraal examen Engels 1976
Theologie 1983-1990 (part-time) doctoraal en (hervormd)kerkelijk examen Rijksuniversiteit Utrecht, (Geref.) examen ex art. 5 Vrije Universiteit

kerkewerk: clubleider, jeugdouderling, wijkouderling, organist

Werk: Leraar Engels van 1976-1992 (Christelijk Lyceum Zeist)
Docent Nederlands Bijbel Instituut Bilthoven 1989-1991 cursus Theologische Vorming Gemeenteleden, vak Liturgiek
Organist Gereformeerde Kerk Den Dolder (later SoW)
Organist en koorleider kapel Willem Arntzhoeve Den Dolder 1986-1991 (Psychiatrisch/geriatrische instelling, in de diensten kwamen ook mensen van Dennendal tehuis voor verstandelijk gehandicapten op hetzelfde terrein)

Predikant van de Gereformeerde Kerk Noord-Scharwoude (nu gefuseerd met de Hervormde Gemeente Langedijk-Noord tot Protestantse Gemeente Langedijk-Noord) van 1992 tot 2011
Als onderdeel hiervan onder meer:
Was voorzitter Raad van Kerken Langedijk
Voorzitter Interkerkelijk Steunfonds Langedijk
Medewerker aan diensten voor geestelijk gehandicapten in de regio (Alkmaar)
Was Lid/voorzitter interclassicaal deputaatschap artikel 56bis
Was lid landelijke Commissie voor de Kerkmuziek van het Samenwerkingsorgaan voor de Eredienst, nu na de reorganisatie ondergebracht in enige werkgroepen.
Lid van de laatste paar Gereformeerde Synoden namens de Classis Alkmaar (Synode van Franeker, Emden, Leiden)
Docent Theologische Vorming Gemeenteleden Alkmaar, vak Liturgiek; auteur van het nieuwe basisstudiemateriaal voor Liturgiek.
Leverde een bijdrage aan de samenstelling van het Nieuwe Liedboek als lid van Commissie 4 (buitenlandse liederen)
zie: http://www.kerklied.net/hetnieuweliedboek

Was enige tijd Secretaris Werkgroep Kerkmuziek van het Programma Kerk in Ontwikkeling van de PKN
Pastorale bijstand in Zwaag-Blokker, Medemblik, Winkel.