NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Jaar A

1998/99 2019/20 2001/02 2022/23 2004/05 2025126 2007/08 2028129 2010/11 2031132 2013/14 2034135 2016/17

1e zondag Advent
Jesaja 2:1-5
Psalm 122
Romeinen 13:8-14
Matteüs 24:32-44

2e zondag Advent
Jesaja 11:1-10
Psalm 72
Romeinen 15:4-13
Matteüs 3:1-12

3e zondag Advent
Jesaja 35:1-10
Psalm 146
Jakobus 5:7-10
Matteüs 11:2-11

4e zondag Advent
Jesaja 7:10-17
Psalm 24
Romeinen 11-7
Matteüs 1:18-25

Kerstnacht
Jesaja 8:23 - 9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20

Kerstdag
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14

26 december, Stefanus
Jeremia 26:1-15
Psalm 31:1-9
Handelingen 6:8 -7:2a,52-60
Matteüs 23:34-39

28 december
Onschuldige kinderen
Jeremia 31:15-17
Psalm 124
Openbaring 21:1-7
Matteüs 2:13-18

zondag onder octaaf van
Kerstmis
Jesaja 61:10 - 62:3
Psalm 147:12-20
Galaten 3:23 - 4:7
Lucas 2:33-40

Achtste kerstdag, besnijdenis, 1 januari
Numeri 6:22-27
Psalm 8
Handelingen 4:8-12
Lucas 2:21

zo. na nieuwjaar
Jeremia 31:7-14
Psalm 84
Matteüs 2:13-15,19-23
of Lucas 2:41-52

Epifanie, 6 januari
Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:1-12
Matteüs 2:1-12

l e zondag van Epif.
Doop van de Heer
Jesaja 42:1-7(9)
Psalm 89:20-28
Matteüs 3:13-17

2e zondag van Epif.
Jesaja 62:1-5
Psalm 96
Johannes (l:2g-) 2:1 -11

3e zondag van Epif.
Jesaia 49:1-7
Psalm 139:1-12
Matteüs 4:12-22

4e zondag van Epif.
Sefanja 2:3; 3:9-13
Psalm 37.-l-11
Matteüs 5:1-12

5e zondag van Epif.
Jesaja 43:9-12
Psalm 112
Matteüs 5:13-16

6e zondag van Epif.
Deuteronornium 30:15-20
Psalm 119:9-16
Matteüs 5:17-26

7e zondag van Epif.
Exodus 22:21-27
Psalm 71:17-24
Matteüs 5:33-48

8e zondag van Epif.
Jesaja 49:13-18
Psalm 62
Matteüs 6:24-34

9e zondag van Epif.
Deuteronomium 11:18-28
Psalm 31:20-25
Matteüs 7:15-29

laatste zondag van Epifanie:
+ Matteüs 7:28-29

Aswoensdag
Joël 2:12-19
Psalm 57
2 Korintiërs 5:20 - 6:10
Matteüs 6:1-6, 16-21

1e zondag Veertigd.
Genesis 2:15-3:9
Psalm 51 [321
Romeinen 5:12-21
Matteüs 4:1 -11

2e zondag Veertigd.
Exodus 24:12-18
Psalm 33:12-22
Filippenzen 3:7-14
Matteüs 17:1-9

3e zondag Veertigd.
Exodus 17:1-7
Psalm 95
1 Korintiërs 10:1-13
Johannes 4:5-26 (42)

4e zondag Veertigd.
1 Samuël 16:1-13
Psalm 23
Efeziërs 5:8-14
Johannes 9:1-13 (14-25)26-39

5e zondag Veertigd.
Ezechiël 37:1-14
Psalm 130
Romeinen 8:8-11
Johannes 11:1-4 (5-16)
17-44

6e zondag Veertigd.,
Palm- en Passie-zondag
Matteüs 21:1-11

Psalm 118:1-2, 19-29
Jesaja 50:4-7
of Jesaja 52:12-53:12
Psalm 73:13-20
Filippenzen 2:5-11
Matteüs 26:1-27:66

Witte Donderdag
Exodus 12:(1) 15-20
Psalm 81 [1161
Johannes 13:1-15
(Johannes 14:15-31 of
Matteüs 26:30-46a)

Goede Vrijdag
Exodus 12:(1) 21-28
Hosea 6:1-6
Psalm 22
Hebreeën 9:11-15
Johannes 18:1-19:42

Paasnacht
Genesis 1 - 2:3
Psalm 33:6-9
Genesis 22:1-18
Psalm 16:5-11
Exodus 14:15-15:1 a
Exodus 15:1b-3
Jesaja 54:4-14
Psalm 30.2-6
Jesaja 55:1 -11
Jesaja 12.-l-6
Ezechiël 36:24-28
Psalm 51:9-15
Sefanja 3:12-20
Psalm 126
Romeinen 6:3-11
Matteüs 28:1 -10

1e zo. van Pasen
Exodus 14:9-14
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:11-4
Johannes 20:1 -18

2e zo. van Pasen
Genesis 8:6-16
Psalm 1111161
1 Petrus 1:3-9
Johannes 20:19-23(31)

3e zo. van Pasen
Jesaja 43:1-12
Psalm 116:10-19
1 Petrus 1:17-23
Johannes 211-14

4e zo. van Pasen
Nehemia 9:6-15
Psalm 23
1 Petrus 2:19-25
Johannes 1101-10

5e zo. van Pasen
Deuteronornium 6:20-25
Psalm 66.-l-12
1 Petrus 2:1 -10
Johannes 141-114

6e zo. van Pasen
Jesaja 41:17-20
Psalm 34:12-23
1 Petrus 3:8-18
Johannes 16:16-24

40e Paasdag
Hemelvaart
Daniël 7:9-10,13-14
Psalm 47 [of 931
Efeziërs 41-13
Lucas 24:49-53

of: Veertigste Paasdag
(Hemelvaart)
Handelingen 11-11
Marcus 16:19-20

7é zo. van Pasen
Ezechiël 39:21-29
Psalm 126
1 Petrus 4:12-19
Johannes 1171-113

50e Paasdag
Pinksteren
Ezechiël 11:17-20
Psalm 104:25-35
Handelingen 21-24
Johannes 14:23-29

Trinitatis
Exodus 34:4-9
Psalm 150
Matteüs 28:16-20

zo. na Trinitatis 7é van Epifanie Exodus 22:21-27
Psalm 71:17-24
Matteüs 5:33-48

zo. na Trinitatis 8e van Epif. Jesaja 49:13-18
Psalm 62 [132]
Matteüs 6:24-34

... zo. na Trinitatis
= 9e na Epif.
Deuteronomium 11:18-28
Psalm 31.20-25
Matteüs 7:15-27

... zo. na Trinitatis

Jesaja 57:14-19(21)
Psalm 33:1-12 [50:7-15]
Matteüs 9:9-13

... zo. na Trinitatis

Jesaja 12:1-6
Psalm 100
Matteüs 9:35-10:15


1e zo. van de Zomer
(19 / 25 juni)
Jeremia 20:7-13
Psalm 69:14-29
Matteüs 10:16-33

2e zo. van de Zomer
(26 juni / 2 juli)
Jeremia 29:1,4-14
Psalm 89:10-19
Matteüs 10:34-42

3e zo. van de Zomer
(3 / 9 juli)
Zacharia 9:9-12
Psalm 145.-l-12
Matteüs 11:25-30

4e zo. van de Zomer
(10 / 16 juli)
Jesaja 55:6-13
Psalm 65
Matteüs 13:1-9,18-23

5e zo. van de Zomer
(17 / 23 juli)
Jesaja 40:12-25
Psalm 86
Matteüs 13:24-30,36-43

6e zo. van de Zomer
(24 / 30 juli)
1 Koningen 3:5-12
Psalm 119:121-128
Matteüs 13:44-52

7e zo. van de Zomer
(31 juli / 6 augustus)
Nehemia 9:15-20
Psalm 78:13-22
Matteüs 14:13-21

8e zo. van de Zomer
(7 / 13 augustus)
Jona 2:1 -11
Psalm 29
Matteüs 14:22-33

9e zo. van de Zomer
(14 / 20 augustus)
Jesaja 56:1-7
Psalm 67
Matteüs 15:21-28

10e zo. van de Zomer
(21 / 27 augustus)
Jesaja 51: 1 -6
Psalm 138
Matteüs 16:21-27

11e zo. van de Zomer
(28 aug. / 3 sept.)
Jerernia 7:23-28
Psalm 105:1-7
Matteüs 17:14-20

12e zo. van de Zomer
(4 / 10 september)
Ezechiël 33:7-11
Psalm 119:33-40
Matteüs 18:(1)15-20

13e zo. van de Zomer
(11 / 17 september)
Exodus 32:7-14
Psalm 103.-8-12
Matteüs 18:21-35

1e zo. van de Herfst
(18 / 24 september)
Jona 3:10-4:11
Psalm 145:1-12
Matteüs 20:1-16

2e zo. van de Herfst
(25 sept. / 1 oktober)
Ezechiël 18:1-4,25-32
Psalm 25:1-10
Matteüs 21:23-32

3e zo. van de Herfst
(2 / 8 oktober)
Jesaja 51-7
Psalm 80.-9-20
Matteüs 21:33-43

4e zo. van de Herfst
(9 / 15 oktober)
Jesaja 25:1 -9
Psalm 23
Matteüs 22:1-14

5e zo. van de Herfst
(16 / 22 oktober)
Jesaja 45:1-7
Psalm 96
Matteüs 22:15-22

6e zo. van de Herfst
(23 / 29 oktober)
Deuteronomium 6:1-9
Psalm 1
Matteüs 22:34-46

7e zo. van de Herfst
(30 okt. / 5 nov.)
Spreuken 9:1-18
Psalm 43
Matteüs 25:1-13

Allerheiligen,
1 november
Jesaja 60:1-11, 17-22
Psalm 138 [34:1-10,22]
Openbaring 7:2-4, 9-17
Matteüs 51-12

8e zo. van de Herfst
(6 / 12 november)
Jesaja 48:17-21
Psalm 70
Matteüs 25:14-30

9e zo. van de Herfst
(13 / 19 november)
Ezechiël 34:11-17
Psalm 90
Matteüs 25:31-46

10e zo. van de Herfst
(20 / 26 november)
Daniël 12:1-4
Psalm 97
1 Tessalonicenzen 51-11
Matteüs 24:14-35