NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Jaar C

1997/98 2000/01 2021122 2003/04 2024125 2006107 2027/28 2009/10 2030/31 2012113 2033/34 2015/16 2036/37 2018119

1e zondag Advent
Zacharia 14:4-9
Psalm 50:1-6
1 Tessalonicenzen 3:9-13
Lucas 21:25-31

2e zondag Advent
Maleachi 3:1-4
Psalm 126
Filippenzen 1:3-11
Lucas 3:1-6

3e zondag Advent
Sefanja 3:14-20
Psalm 85
Filippenzen 4:4-9
Lucas 3:7-18

4e zondag Advent
Micha 5:1-4a(6)
Psalm 80:1-8
Hebreeën 10:5-10
Lucas 1:39-45

Kerstnacht
Jesaja 8:23b - 9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20

Kerstdag
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14

26 december, Stefanus
Jeremia 26:1-15
Psalm 31:1-9
Handelingen 6:8 -7:2a,52-60
Matteüs 23:34-39

28 december
Onschuldige kinderen
Jeremia 31:15-17
Psalm 124
Openbaring 21:1-7
Matteüs 2:13-18

zondag onder octaaf van
Kerstmis
Jesaja 61:10 - 62:3
Psalm 147:12-20
Galaten 3:23 - 4:7
Lucas 2:33-40

Achtste kerstdag, besnijdenis, 1 januari
Numeri 6:22-27
Psalm 8
Handelingen 4:8-12
Luces 2:21

zo. na nieuwjaar
Jeremia 31:7-14
Psalm 84
Matteüs 2:13-15,19-23;
of Lucas 2:41-52

Epifanie, 6 januari
Jesaja 60:1-6
Psalm 72
Efeziërs 3:1-12
Matteüs 2:1-12

l e zondag van Epif.
Doop van de Heer
Jesaja 40:1 -11
Psalm 104:1-13
Lucas 3:15-16,21-22

2e zondag van Epif
Jesaja 62:1-5
Psalm 96
Johannes (l:29-) 2:1 -11

3e zondag van Epif.
Jesaja 61:1-9
Psalm 145:13-21
Lucas 4:14-21


4e zondag van Epif.
Jeremia 1:4-10
Psalm 71:1-6[9]
Lucas 4:21-30

5e zondag van Epif.
Jesaja 6:1-8
Psalm 138
Luces 5:1 -11

6e zondag van Epif
Jeremia 17:5-10
Psalm 1
Luces 6:27-38

7e zondag van Epif.
Genesis 45:3-11,15
Psalm 37.1-11,39v
Lucas 6:27-38

8e zondag van Epif.
Jeremia 7:1-15
Psalm 92
Lucas 6:39-49

9e zondag van Epif.
1 Koningen 8:22-30, 41-43
Psalm 96
Lucas 7:1 -10

+ Lucas 7:16


Aswoensdag
Amos 5:6-15
Psalm 51
2 Korintiërs 5:20 - 6:10
Matteüs 6:1-6, 16-21

1e zondag Veertigd.
Deuteronomium 5:6-21
Psalm 81
Romeinen 10:8-13
Lucas 4:1-13

2e zondag Veertigd.
Exodus 34:27-35
Psalm 27:7-14
1 Korintiërs 13:1-13
Luces 9:28-36

3e zondag Veertigd.
Exodus 6:1-7
Psalm 103:1-7
Romeinen 5:1 -11
Lucas 13:1-9

3e zondag Veertigd.
2 Kronieken 36:14-23
Psalm 34:1-11
2 Korintiërs 5:14-21
Luces 15:11-32

5e zondag Veertigd
Jesaja 58:7-10
Psalm 126
Filippenzen 3:7-14
Lucas 20:9-19


6e zondag Veertigd.,
Palm- en Passie-zondag
Lucas 19:(28)29-40

Psalm 118:1-2, 19-29
Jesaja 50:4-7
of Jesaja 52:12-53:12
Psalm 73:13-20
Filippenzen 2:5-11
Lucas 22:1 - 23:56

Witte Donderdag
Exodus 12:(1) 15-20
Psalm 81
Johannes 13:1-15
(Johannes 14:15-31 of
Matteüs 26:30-46a)

Goede Vrijdag
Exodus 12:(1) 21-28
Hosea 6:1-6
Psalm 22
Hebreeën 9:11-15
Johannes 18:1-19:42

Paasnacht
Genesis 1 - 2:3
Psalm 33:6-9
Genesis 22:1-18
Psalm 16.5-11
Exodus 14:15-15:1a
Exodus 15:1b-3
Jesaia 54:4-14
Psalm 30.-2-6
Jesaja 55:1 -11
Jesaja 12.-l-6
Ezechiël 36:24-28
Psalm 51:9-15
Sefanja 3:12-20
Psalm 126
Romeinen 6:3-11
Luces 24:1 -10(11)

1e zo. van Pasen
Jesaja 51:9-11
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18

2e zo. van Pasen
Genesis 28:10-22
Psalm 111 [1501
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35

3e zo. van Pasen
Jeremia 32:36-41
Psalm 33:1-11 [30]
Openbaring 5:6-14
Lucas 10:35-48

4e zo. van Pasen
Numeri 27:12-23
Psalm 100
Openbaring 7:9-17
Johannes 10:22-30

5e zo. van Pasen
Deuteronornium 61-9
Psalm 145: l- 12
Openbaring 19:1-9
Johannes 13:31-35

6e zo. van Pasen
Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring 21:10-12,22-27
Johannes 14:23-29

40e Paasdag
Hemelvaart
2 Koningen 21-15
Psalm 47 [of 110]
Hebreeën 9:24-28
Lucas 24:49-53

of: Veertigste Paasdag
(Hemelvaart)
Handelingen 1:1-11
Marcus 16:19-20

7é zo. van Pasen
1 Samuël 12:19b-24
Psalm 31:1-9 [97]
Openbaring 22:12-21
Johannes 14:15-21

50e Paasdag
Joël 2:28-32
Psalm 104.25-35
Handelingen 2:1-11
Johannes 20:19-23


Trinitatis
Spreuken 8:22-31
Psalm 29
Johannes 31-16

zo. na Trinitatis 7é van Epifanie
Genesis 45:3-11,15
Psalm 37.,1-11
Lucas 6:27-38

zo. na Trinitatis 8e van Epif.
Jerernia 7:1-15
Psalm 92
Lucas 6:39-49

... zo. na Trinitatis
= 9e na Epif.
1 Koningen 8:22,37-43
Psalm 96
Lucas 7:1 -10

... zo. na Trinitatis

1 Koningen 17:17-24
Psalm 30
Lucas 7:11-17

... zo. na Trinitatis

Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100 [321
Lucas 7:36-8:3


1e zo. van de Zomer
(19 / 25 juni)
Jesaia 65:1 -9
Psalm 89:1-9122:19-281
Lucas 8:26-39

2e zo. van de Zomer
(26 juni / 2 juli)
1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
Lucas 9:51-62

3e zo. van de Zomer
(3 / 9 juli)
Jesaja 66:10-14
Psalm 66.-l-12
Lucas 10: 1 -20

4e zo. van de Zomer
(10 / 16 juli)
Deuteronornium 30:9-14
Psalm 25:1-10
Lucas 10:(21) 25-37

5e zo. van de Zomer
(17 / 23 juli)
1 Samuël 11-20
Psalm 15
Lucas 10:38-42

6e zo. van de Zomer
(24 / 30 juli)
Genesis 18:20-33
Psalm 138
Lucas 111-13

7e zo. van de Zomer
(31 juli / 6 augustus)
Prediker 2:1 -11
Psalm 49:1-13
Lucas 12:13-21

8e zo. van de Zomer
(7 / 13 augustus)
Jesaja 65:17-25
Psalm 33:12-22
Lucas 12:32-40

9e zo. van de Zomer
(14 / 20 augustus)
Jeremia 23:23-29
Psalm 82
Lucas 12:49-56

10e zo. van de Zomer
(21 / 27 augustus)
Jesaja 30:15-21
Psalm 112
Lucas 13:22-30

11e zo. van de Zomer
(28 aug. / 3 sept.)
Deuteronornium 24:17-22
Psalm 113
Lucas 14:1,7-14

12e zo. van de Zomer
(4 / 10 september)
Deuteronomium 30:15-20
Psalm 1
Lucas 14:25-33

13e zo. van de Zomer
(11 / 17 september)
Exodus 32:7-14
Psalm 51
Lucas 15:1 -10

1e zo. van de Herfst
(18 / 24 september)
Amos 8:4-7
Psalm 138
Lucas 16:1-(8)17

2e zo. van de Herfst
(25 sept. / 1 oktober)
Amos 6:1-10
Psalm 146
Lucas 16:19-31

3e zo. van de Herfst
(2 / 8 oktober)
Habakuk 3:1-3, 16-19
Psalm 37.-l-11
Lucas 17:1 -10

4e zo. van de Herfst
(9 / 15 oktober)
2 Koningen 17:(5-7)24,29- 34
Psalm 113 [111]
Lucas 17:11 -19

5e zo. van de Herfst
(16 / 22 oktober)
Genesis 32:22-31
Psalm 121
Lucas 181-8

6e zo. van de Herfst
(23 / 29 oktober)
Jeremia 14:7-10,19-22
Psalm 84
Lucas 18:9-14

7e zo. van de Herfst
(30 okt. / 5 nov.)
Genesis 12:1-8
Psalm 32
Lucas 191-10

Allerheiligen,
1 november
Jesaja 60:1-11, 17-22
Psalm 138 [24]
Openbaring 7:2-4, 9-17
Matteüs 51-12

8e zo. van de Herfst
(6 / 12 november)
Jesaja 1: 18-26
Psalm 17
Lucas 19:41-48

9e zo. van de Herfst
(13 / 19 november)
Exodus 31-15
Psalm 98
Lucas 20:27-38

10e zo. van de Herfst
(20 / 26 november)
Maleachi 4:1-6
Psalm 46
Openbaring 3:7b-12
Lucas 2 15-19