NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Christmas Carols

Het woord Christmas Carols wordt tegenwoordig voor bijna alle kerstliederen gebruikt.

Een van de vroegste bekende kerstliederen is het 4e eeuwse, Jesus refulsit omnium, van Hilarius van Poitiers.

In de 12e eeuw introduceerde Franciscus van Assisi kerstliederen in de kerkdiensten (en de kerstkribbe). In de 15e eeuw ontstonden in Italie lichtvoetige vreugdevolle kerstliederen (de tijd van Leonardo da Vinci and Michaelangelo)

Toen Johannes Gutenberg de boekdrukkunst ging uitoefenen rolden er al snel 1454 exemplaren van kerstliederen van de pers.

De Reformatie benaderde Kerstvreugde verschillend: De Calvinistische reformatie schafte de traditionele kerstfestiviteiten af, inclusief lichtvoetige kerstliederen. Luther schreef vrolijke kerstliederen.

Gaandeweg, maar vooral vanaf de 19e eeuw kwam er ook in de Calvinistische gebieden een herleving van de kerstliederen en vernieuwde aandacht voor middeleeuwse kerstliederen.

Het woord Carol
Het woord 'carol' gaat terug op een Latijns en Grieks woord dat dansen aanduidt. In de middeleeuwen waren carols gedanste christelijke liederen. Ze waren niet alleen beperkt to kerst, er waren ook carols voor pasen.

De gezongen volksdans
In afgelegen gebieden kwam in de twintigste eeuw de oude vorm van gezongen kringdans nog voor bijv. op de Faroë eilanden. Daar leverden de dansers zelf de muziek door refreinen te zingen van verhalende ballades, waarbij een voorzanger de verhalende verzen zong.

De vroegste bekende Engelse carol werd geschreven door Ritson rond 1410. De bloeitijd was in de 15e eeuw.

In de 19e eeuw was er een vernieuwde aandacht voor de Middeleeuwen. Zo werden ook oude Carols opnieuw gepubliceerd. Maar buitenlandse Carols trokken eerst de publieke aandacht voordat er opnieuw aandacht kwam voor de eigen traditionele Carols. Pas in het vierde kwart van de 19e eeuw kwam het tot een revival van de Engelse Christmas Carol: Niet alleen werden oude Carols weer in omloop gebracht, er werden ook veel nieuwe Christmas Carols geschreven (qua vorm waren dit vaak eerder Hymns dan Carols). Voor meer over de geschiedenis van de Christmas Carol, klik hier.

In de 19e eeuw krijgen Carols een plaats in de kerk in de Advents en Kersttijd. Aan het eind van de 19e eeuw werd er zelfs een speciale kerstdienst ontworpen rond lezingen en Carols: A Festival of Lessons and Carols Zie ook de site van King's College Cambridge

Het Oxford Book of Carols (1928)is een gezaghebbende bundel Carols uit het begin van de 20e eeuw. Voor de tekst van de liederen eruit, klik hier. Er zijn nu allerlei verzamelingen Carols, ook een The New Oxford Book of Carols

Alternative Service Book 1980 met aanvullende publicaties: The Promise of His Glory. For the season from All Saints to Candlemas. Dit geeft de opzet voor diensten in de tijd rond Kerst waarin Carols een plaats kunnen krijgen..

 

In moderne publicaties en geluidsopnamen worden de volgende categorieën wel Carol genoemd:

Traditionele liederen rond de geboorte van Jezus Christus: (Von himmel hoch da komm ich her) From Heaven Above to Earth I Come; O Come, O Come Emmanuel; Angels From the Realms of Glory (Engelkens door 't luchtruim zweven); As With Gladness Men of Old; O Holy Night (Cantique de Noël); Thou Didst Leave Thy Throne

Middeleeuws: Puer Natus in Bethlehem (A Boy Is Born in Bethlehem); Coventry Carol; I Sing of a Maiden; La marche des rois (The March of the Kings); In Dulci Jubilo

1500--1700's: Bring a Torch, Jeanette, Isabella; I Saw Three Ships; Carol of the Bagpipers

1800's: Adeste Fideles (O Come All Ye Faithful); O Little Town of Bethlehem; What Child Is This?; It Came Upon a Midnight Clear; Stille Nacht, Heiliege Nacht (Silent Night)

Spirituals: Go Tell It on the Mountain; I Wonder as I Wander; Mary Had a Baby; Rise Up, Shepherd, and Follow

Countries and Cultures: O Tannenbaum; Lulajze Jezuniu (Polish Lullaby); Fum, Fum, Fum; Carol of the Bells; Patapan; El rorro (The Babe)

Moderne kerstliederen (al of niet in het voetspoor van de traditionele Carols)