NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
The English Hymnal, 1906

The English Hymnal, 1906 was een baken in de vroeg 20e eeuwse Britse hymnody:

1. Het bevatte een veel aangehaald voorwoord dat verklaarde dat het boek "de beste gezangen in de Engelse taal" bevatte en de gevleugelde uitspraak dat "goede smaak eerder een morele dan een muzikale zaak" is.

2. Het omvatte voor het eerst in een Anglicaanse bundel, een aantal liederen met een vrijzinnige theology en een sociale insteek (the social gospel), zoals in deze Amerikaanse gezangen:

Immortal love, forever full (John Greenleaf Whittier)
It came upon the midnight clear (Sears)
Thy kingdom come,' on bended knee (Hosmer)

3. Het bevatte nieuwe gezangteksten, zoals:

O God of earth and altar (Gilbert Chesterton)
Judge eternal, throned in splendor (Scott Holland)
From thee all skill and science flow (Charles Kingley)

4. Het bevatte het eerste gebruik in een gezangbundel van de melodieën van een groot aantal Engelse folk songs. Dankzij het voortreffelijke werk van Vaughan Williams werden veel folk melodieën gered van de vergetelheid, zoals:

KINGSFOLD (O sing a song of Bethlehem)
KING'S LYNN (O God of earth and altar)
FOREST GREEN (I sing the almighty power of God)


5. Vaughan Williams schreef ook een aantla nieuwe melodieën, zoals:

RANDOLPH (God be with you till we meet again)
DOWN AMPNEY (Come down, O love divine)
SINE NOMINE (For all the saints)

De laatste twee behoren tot de betere melodieën van de 20e eeuw.


6. The English Hymnal is waarschijnlijk na Hymns Ancient & Modern het invloedrijkste 20e eeuwse gezangboek; veel van de teksten, melodieën en zettingen zijn standaard geworden.


De latere edities in de 20e eeuw waren:

English Hymnal (New Edition) A. R. Mowbray & Co. Ltd/Oxford University Press 1933
English Hymnal Service Book, The (supplement of items not in EH 1906) A. R. Mowbray & Co. Ltd/Oxford University Press 1962
English Praise The English Hymnal Company Ltd/Oxford University Press 1975
New English Hymnal The English Hymnal Company/The Canterbury Press 1986

[O.a. ontleend aan Sing with Understanding, by Harry Eskew and Hugh McElrath (Nashville: Church Street Press, 2nd edition.]