NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
 Kerkelijk Jaar
Hoofddienst  Getijden Devotie Uitingsvormen 

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
 

GENRES LICHTE MUZIEK
Insiders geven voor de populaire muziek allerlei sub-genres: Light Music, Folk Passion, Electric Folk, Folk Rock, Prog Rock, New Wave, Indie Rock
(http://www.dcs.shef.ac.uk/~ajhs/personal/rockband/story/lightmusic.html)

Voor het gemak kun je 4 genres aanmerken: Light Music, Pop1, Pop2 en Praise & Worship. (folk melodies in Hymns en songs laten we buiten beschouwing)

1. Lichte muziek
Eric Coates, Dambusters' march
20th c. Light music group (Patrick Appleford etc.) etc. (Sydney Carter..)

2. Popular 1: simple melodies, weinig of geen accentverschuiving etc.

3. Popular 2: accentverschuivingen, overbindingen, syncope etc.

4. Praise and Worship (Evangelicale teksten op eigentijdse populaire muziek, vaak gepopulariseerd via cd's en tv-shows)


Chronologisch:
-Al in de 19e eeuw waren er pogingen om met licht verteerbare muziek de massa's te bereiken (Moody and Sankey, etc.) In de twintigste eeuw worden melodieën uit de 'Lichte muziek' voor hymns gebruikt (bijvoorbeeld de melodie 'Dambusters' march' van 'the king of Light Music', Eric Coates.

-In de 50er jaren kwam er een belangrijke beweging om populaire muziek in de kerk te gebruiken, vooral geassocieerd met de naam van Geoffrey Beaumont: de 20th Century Church Light Music Society. Hij schreef songs en hymns in dit genre, en ook een Mis.
Hier wat gegevens over de initiators van deze beweging, gevonden op het Internet:
Geoffrey Beaumont (1903 - 1970) was een Anglicaanse priester en componist. Hij was 'chaplain' van Trinity College, Cambridge. Met Patrick Appleford, begon Beaumont de 20th Century Church Light Music Group en gaf een aantal verzamelingen nieuwe populair getoonzette hymns en songs uit. Een aantal van zijn eigen composities:
· Twentieth Century Folk Mass, scored for unison voices and small orchestra (pub. Josef Weinberger).
· Hatherop Castle, waar 'O Jesus I Have Promised'op gezongen kan worden (arr. Richard Irwin, pub. Josef Weinberger)
· Thirty 20th Century Hymn Tunes, by Beaumont and other members of the 20th Century Church Light Music Group, 1960 (pub. Josef Weinberger).
Patrick Appleford (geboren 1925) vond zijn roeping aan het Trinity College, Cambridge, waar Geoffrey Beaumont zijn 'chaplain' was. Hij deed zijn theologische opleiding te Chichester en had zijn eerste gemeente in All Saints Poplar, in het 'East End' van London van 1952-8. Daar schreef hij pantomimes voor de jeugdvereniging en zijn eerste hymns. Met Beaumont begon hij de 20th Century Church Light Music Group en gaf een aantal verzamelingen nieuwe hymns en songs uit waarvan vele hun weg vonden naar hymn bundels wereldwijd en nog steeds gezongen worden. Een aantal van Applefords' oorspronkelijke composities:
· Mass of Five Melodies, scored for unison voices and piano (pub. Josef Weinberger).
· Music for Series Three, scored for SATB chorus, congregation and piano (pub. Josef Weinberger).
· New English Mass, scored for SATB chorus and piano (pub. Josef Weinberger).
· Six Hymns for All Seasons, scored for unison voices and piano (pub. Josef Weinberger).
· The hymn Living Lord, wellicht zijn bekendste melodie, waarvoor de inspiratie lag bij Cliff Richard's vroege pop songs (pub. Josef Weinberger)

Vanaf de zeventiger jaren verschuift het veld in de Angelsaksische evangelicale en pentecostale wereld zo dat bundels voor ca. de helft gaan bestaan uit bekende en geliefde traditionele 'hymns' en voor de andere helft uit 'songs' met teksten die vaak eenvoudiger en korter zijn dan die van hymns, en dicht bij de tekst van de Bijbel liggen.

Ook in de niet-evangelicale hoek is een dergelijke verschuiving te zien, Celtic Hymn Book (uitg. Kevin Mayhew 2005, ed. Ray Simpson) bestaat uit ongeveer evenveel traditionele Celtic Hymns, Celtic folksongs en Popsongs met Celtische trekken. Rooms-Katholieke gezangboeken vertonen zelfs nog een grotere verschuiving naar songs.