NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
St. Patrick


Patrick
(geboren ca 389 - gestorven 461 of ca. 492 AD) werd geboren in Groot Brittanie als zoon van de deken Calpornius. Op 16-jarige leeftijd werd hij ontvoerd en verkocht als slaaf naar Ierland. Hij ontsnapte zes jaar later. Hij relalizeerde zich dat de harde behandeling in gevangenschap hem tot geestelijke ontwikkeling had gebracht, sloot hij zich aan bij het apostolaat (de missie/zending). In 432, benoemd als opvolger van Palladius, de eerste bisschop van Ierland, keerde Patrick terug naar Ierland o te prediken, vooral in de geestelijk braak liggende gebieden van het noorden den het westen, waar hij een klein aantal monastieke gemeenschappen vestigde. Zijn twee belangrijkste werken waren de Confessio, zijn algemene autobiografie, en de Epistola, waarin hij het misbruik van de Ierse Christenen door de Britten beschouwd. St. Patrick werd een legendarisch figuur na zijn dood. Aan hem werden wonderen toegeschreven, bijvoorbeeld het verdrijven van slangen uit Ierland en werd gezien als een groot denker, onder andere omdat hij de Triniteit met klaverblaadjes vergeleek. Zijn gedenkdag, 17 maart wordt nog steeds gevierd op verschillende plaatsen in de wereld..


St. Patrick' Borstschild

Het gebed van St. Patrick, bekend is als "St. Patrick's Borstschild", heeft veel liederen geinspireerd. Het volgende is een letterlijke vertaling van de Oud Ierse tekst:

Ik bind mijzelf vandaag aan
De sterke deugd van het aanroepen van de Drieëenheid:
Ik geloof de Drieheid in de Eenheid
De Schepper van het heelal.

Ik bind myself vandaag aan
De deugd van de Incarnatie van Christus en (bij) zijn Doop,
De deugd van zijn kruisiging en zijn begrafenis,
De deugd van zijn Opstanding en zijn Hemelvaart,
De deugd van zijn wederkomst op de dag van het Oordeel.

Ik bind myself vandaag aan
De deugd van de liefde van de serafijnen,
In de gehoorzaamheid van de engelen,
In de hoop op opstanding tot beloning,
In gebeden van Patriarchen,
In voorspellingen van Profeten,
In prediking van Apostelen,
In geloof van Belijders,
In puurheid van heilige Maagden,
In daden van rechtvaardige mensen.

Ik bind myself vandaag aan
De kracht van de Hemel,
Het light van de zon,
De helderheid van de maan,
De glans van het vuur,
De schittering van de bliksem,
De snelheid van de wind,
De diepte van de zee,
De vastheid van de aarde,
De dichtheid van rotsen.

Ik bind myself vandaag aan
God's Macht om mij te leiden,
God's Macht om mij te onderhouden,
God's Wijsheid om mij te onderwijzen,
God's Oog om over mij te waken,
God's Oor om mij te horen,
God's Woord om mij spraak te geven,
God's Hand om mij te leiden,
God's Weg om voor mij te liggen,
God's Schild om mij te beschermen,
God's Heerscharen om mij te beveiligen,
Tegen de strikken van demonen,
Tegen de verleiding van ondeugden,
Tegen de begeerten van de natuur,
Tegen iedereen die mij kwaad toewenst,
Ver of dichtbij,
Velen of weinigen.

Ik roep al deze deugden in
Tegen elke vijandige en genadeloze macht
Die mijn lichaam of ziel kan aanvallen,
Tegen de bezweringen van valse profeten,
Tegen de zwarte wetten van het heidendom,
Tegen de valse wetten van de ketterij,
Tegen het bedrog van de afgoderij,
Tegen de macht van vrouwen, smeden en druiden,
Tegen elke kennis die de ziel van de mens bindt.
Christus, bescherm me vandaag
Tegen elk vergif, tegen verbranding,
Tegen verdrinking, tegen een dodelijke wond,
Dat ik overvloedige beloning mag ontvangen.
Christus met mij, Christus voor mij,
Christus achter mij, Christ in mij,
Christus onder mij, Christus boven mij,
Christus aan mijn rechterhand, Christ aan mijn linkerhand,
Christ in het fort,
Christ aan de teugels,
Christ aan het roer,
Christ in het hart van iedereen die aan me denkt,
Christ in de mond van iedereen die tegen mij spreekt,
Christ in ieder oog dat me ziet,
Christ in ieder oor dat me hoort.

Ik bind myself vandaag aan
De sterke deugd van het aanroepen van de Drieëenheid,
Ik geloof de Drieheid in de Eenheid
De Schepper van het heelal.


Patrick van Ierland

...was niet Iers. Hij was een Britse Kelt, die eerst als slaaf naar Ierland ging als tiener, en later als missionaris.
...was niet noddzakelijkerwijs de eerste missionaris naar Ierland.

Niemand weet zijn geboortedatum of sterfdatum. 17 Maart wordt traditioneel beschouwd als een van beide maar er is geen documentatie hiervoor.

De enige documenten over Patrick zijn zijn Confessio en een brief die hij schreef aan Coroticus.

Er waren nooit slangen --- of andere reptilen---in Ierland die Patrick had kunnen verdrijven.

Patrick was er eerder dan de Rooms Katholieke Kerk en werd al als heilige gezien voordat de Rooms Katholieke kerk zij heiligenlijst opstelde (en hem eraan toevoegde).

De Confessio

...bevat ca. 200 Schriftverwijzingen.
...bevat De Geloofsregel van de Triniteit, een belijdenis van de oude Keltische Kerk.

-- zie The Confessions of St. Patrick [op de site Christian Classics Ethereal Library]


Engelstalige Links

St. Patrick [from the Catholic Encyclopedia]

The Celtic Rite [from the Catholic Encyclopedia]

The Confessions of St. Patrick [from the Christian Classics Ethereal Library]

Was St. Patrick Catholic?

St. Patrick's Gregorian Chant Collection page