NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Te Deum laudamus


Het Te Deum wordt soms ook het Ambrosiaanse (lof)gezang genoemd vanwege de verbinding die gelegd wordt met Ambrosius. Hoewel het eerst aan Ambrosius, Augustinus, of Hilarius van Poitiers werd toegeschreven, wordt het nu gezien als het werk van Nicetas, Bisschop van Remesiana (ca. 335 - ca. 414). Het wordt gezangen aan het einde van de lezingen in de Getijden op zondagen buiten de 40-dagentijd, dagelijks gedurende het Octaaf van Kerst en Pasen en op gedachtenissen en feesten. De beden aan het eind werden later pas toegevoegd en zijn facultatief. Een gedeeltelijke aflaat wordt toegekend aan gelovigen die het in dank reciteren en een volle aflaat wordt toegekend als het gezang publiekelijk wordt gereciteerd op de laatste dag van het Jaar.

Het Te Deum was een van slechts twee gezangen (samen het Veni Creator Spiritus) die in de Anglikaanse Dienst van Thomas Cranmer in 1549 een plaats kreeg. Het Te Deum laudamus is ook opgenomen als een van de Grote Kantieken en kan in het Anglikaanse Avondgebed (Evensong) worden gebruikt.

Een vrije Duitse versie van het Te Deum is "Grosser Gott, wir loben dich."

In tegenstelling tot het Gloria (het Groot Gloria), wordt het Te Deum zelden door de gemeente gezongen maar wordt het vaak bij feestelijke gelegenheden gezongen in concert versies door het koor. Dit zijn zettingen van ccomponisten zoals Ralph Vaughan Williams, Benjamin Brittin, John Rutter, enz..

Zie Te Deum [Wikipedia].

 


LATIJN

Te deum laudamus Te dominum confitemur. Te æternum Patrem omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi cæli: et universæ Potestates. Tibi Cherubim incessabili voce proclamant: Sanctus, Sanctus, Sanctus: Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt cæli et terra majestates gloriæ tuæ. Te gloriosus Apostolorum chorus. Te Prophetarum laudabilis numerus. Te Martyrum candidatus laudat exercitus. Te per orbum terrarum sancta confitetur Ecclesia. Patrem immensæ majestatis: Venerandum tuum, verum, et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. Tu Rex gloriæ, Christe, tu Patris sempiternus es Filius. Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum. Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna cælorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Judex crederis, esse venturus. Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti. Aeterna fac cum Sanctis tuis in Gloria numerari. Salvum fac populum tuum Domine, et benedic hereditati tuæ. Et rege eos, et extolle illos, et extolle illos usque in æternum. Per singulos dies, benedicimus te, et laudamus nomen tuum in sæculum sæculi. Dignare Domine die isto sine peccato nos custo dire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua Domine super nos, quem admodum speravimusin te. In te Domine speravi non confundar in æternum.

NEDERLANDS
U, God, loven wij, U Heer belijden wij.
U eeuwige Vader eert het gehele aardrijk.
U juichen alle Engelen, de hemel en de machten
de Cherubijnen en Seraphijnen onophoudelijk toe:
Heilig, heilig heilig is de Heer, de God der heerscharen.
Vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
U looft het roemrijk koor der Apostelen
U looft de lofwaardige schaar der Profeten.
U looft het leger van in het wit geklede martelaren.
Over de hele wereld beleidt de Heilige Kerk U.
Vader van onmetelijke majesteit,
Uw aanbiddelijke, ware en enige Zoon
en ook de Trooster, de Heilige Geest.

Gij zijt de Koning der glorie, Christus.
Gij zijt de enige Zoon van de Vader.
Om U tot onze verlossing te bekleden,
hebt Gij de schoot van de Maagd niet geschroomd.
Gij hebt na de angel des doods overwonnen
te hebben, de gelovigen het rijk der hemelen geopend.
Gij zit aan de rechterhand van God,
in de glorie van de Vader.
Wij geloven dat Gij als rechter zult terugkomen.
Wij bidden U derhalve, kom Uw dienaren
die Gij door Uw kostbaar bloed verlost hebt.

Geef dat zij in de eeuwige glorie onder
getal der heiligen geteld worden.
Heer, maak Uw volk zalig en zegen Uw erfdeel.
Bestuur hen en verhef hen tot in eeuwigheid.
Dag aan dag zegenen wij U.
En wij loven Uw naam in eeuwigheid, en in in de eeuwen der eeuwen.

Alleluia! Gewaardig U, Heer, ons deze dag zonder zonde te bewaren.
Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
Laat Uw barmartigheid over ons komen,
Heer, zoals wij onze hoop op U hebben gevestigd.
Op U Heer heb ik gehoopt:
in eeuwigheid zal ik niet beschaamd worden.

 


Een goed argument waarom het Te Deum niet door Ambrosius of Hilarius van Poitiers geschreven zal zijn is dat het Te Deum in ritmisch proza is. Zowel Ambrosius als Hilarius schreven gezangen in klassiek metrum. Daarom is het niet waarschijnlijk dat zij het geschreven hebben.