NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Luther's Veranderingen in de Mis

In 1526 publiceerde Luther de Duitse Mis, een aanpassing van de Rooms-Katholieke Mis voor het gebruik in de Lutherse Kerk. De structuur was hetzelfde, maar er waren interne veranderingen. Bijvoorbeeld het Gloria (latijnse tekst met gregoriaanse melodie) werd achterwege gelaten; meerdere delen van het ordinarium (ordinarium teksten met wisselende gregoriaanse melodieën) werden verkort of achterwege gelaten; en Duitse gezangen vervingen de overblijvende vaste delen van de Mis.

Veel onderdelen van de Duitse Mis bleven in het Latijn gezongen tot in de 18e eeuw. Dit was omdat Luther dacht dat dit goed voor de opvoeding was. De grootste verandering die Luther aanbracht in de Mis was de toevoegin van een gezang (genaamd 'koraal'. Deze gezangen hadden een melodie die net als bij moderne gezangen elk couplet van de tekst herhaald wordt. Naast nieuwe melodieën gebruikte Luther ook bestaande bekende melodieën Luther hoopte dat dit de participatie aan de eredienst bevorderde. Bovendien waren de teksten van deze gezangen in de volkstaal.