NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Clément Marot


(c. 1495 - 1544)

In de geschiedenis van de Psalmberijming neemt Clément Marot een plaats in omdat hij 50 van de 150 Psalmen in het Geneefse Psalter berijmde. Marot was een Franse hofdichter in de 16e eeuw. Calvijn ontmoette Marot aan het Hof van de Gravin van Ferrara in 1536 en daar leerde hij zijn vaardigheid in het berijmen van psalmen kennen. Marot had toen al 10 Psalmen berijmd (25, 36, 43, 46, 520 91, 113, 120, 138, and 142). Later vluchtte Marot naar Genève vanwege romantische intrigues. Daar haalde Calvijn hem over om meer psalmen te berijmen. Marot's Psalter werd het eerst gepubliceerd in Parijs in 1541 en bevatte toen 30 Psalmen en berijmingen van de 10 Geboden, het Onze Vader, het Gloria en de Apostolische Geloofsbelijdenis. Latere edities met50 Psalms werden in 1542 te Genève en in 1545 te Straatsburg gepubliceerd. Het stricte leven in Genève benauwde Marot en hij vertrok naar Turijn in Italie waar hij later stierf onder verdachte omstandigheden, waarschijnlijk door vergiftiging.

ENGELSTALIGE LINKS:

Marot and Religious Poetry in the Late 16th Century France
Marot poems set by Maruice Ravel
Marot Poems set by other composers
Marot Poems (in French)
Blason (een type Klassiek gedicht bedacht doorMarot)
An English translation of Little Girl (a poetic trifle by Marot)
Le Ton beau de Marot: In Praise of the Music of Language (by Douglas R. Hofstadter, author of Gödel, Escher, Bach)
Review of Le Ton beau de Marot: In Praise of the Music of Language (met commentaar van Hofstadter)
Review of Le Ton beau de Marot: In Praise of the Music of Language (by the Cornell Chronicle)
Marot is burned in effigy
Er is eem straat in Parijs (Frankrijk) genaamd naar Marot -- Rue Clément Marot (van de site van Honig Buffat Mettetal)
Nog een portrait of Marot