NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Theodore de Bèza

(1519 - 1605)


Théodore De Bèze (1519 - 1605) was een schrijver, vertaler, leraar, en theoloog dieJohannes Calvijn bijstond en later opvolgde als leider van de Protestantse Reformatie te Genève. Na een rechtenstudie te Orléans, Franktijk. (ca. 1535-39), vestigde De Bèze (Beza) een praktijk in Parijs, waar hij "Juvenilia" (1548) publiceerde, een bundel amoreuze verzen die zijn reputatie vestigde als een vooraanstaande Latijnse dichter.