NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
102 GEZANGEN

Lijst van gezangen

O Heer die onze Vader zijt 71
O leid mijn blindheid bij de hand 72
Rechter in het licht verheven 73
Zingt nu den Heer! Hij zag ons aan 74
Als Godes Zoon, de heerser over al 75
Zo lang als ik op aarde leven zal 76
Komt, komt, o driemaal heilge Geest! 77
't Verlangen had nu lang gewacht 78
Wie hangt er zo deerlijk, geteisterd, geschonden 79
O Jezus goede Here 80
O mijn ziele, looft den Here 81
Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen 82
Christus wandelt langs de straten 83
Een landheer had met eigen hand 84
O Heer, die onze meester zijt 85
O Heer, heb dank voor deze spijze 86
O Heer, verberg U niet voor mij 87
Midden in de dood 88
God heeft het eerste woord 89
Waar God de Heer zijn schreden zet 90
Zingt een nieuw lied voor God den Here 91
Aan U behoort, o Heer der heren 92
Al heeft Hij ons verlaten 93
God zij geloofd in elk seizoen 94
Gods kinderen op aarde 95
O God die stierf onschuldig 96
Gij zijt de zin van wat wij zijn 97
Zingt voor den Heer een nieuw gezang! 98
Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods 99
Wij, varend op de tijdrivier 100
Zolang er mensen zijn op aarde 101
Richt op uw macht, o Here der heirscharen 102