NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Eenige Gezangen toegevoegd aan Psalmberijming van Datheen (1566)

1 De tien geboden des Heeren
2 Mijn ziel maakt groot den Heer
3 Dat toch de Heer zij gemaakt groot
4 Nu laat Gij, Heer oprecht
5 Ik geloof in God, Vader almachtig
6 Onze Vader in 't hemelrijk
7 Wij geloven in enen God alleen
8 O God, Die onze Vader bist
9 O Vader, machtig, wijs en goed
10 Wij danken U, eeuwige Vader
11 O heerlijk en bestendig Licht
12 Christe, Die Du bist dag en licht
13 Als ik nog jongeling, geachtet zeer gering