NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Liedboek voor de kerken

Psalmen en Gezangen
voor de Eredienst in kerk en huis
aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied

1973

Deze bundel bevat, net als de Bundel-1938, psalmen en gezangen. De psalmberijming-1968 vervangt de Staatsberijming van1773. De gezangen zijn ingedeeld naar bijbelliederen en het kerkelijk jaar. Andere rubrieken zijn: het koninkrijk Gods; de kerk; doop en belijdenis; avondmaal; ochtend en
avond; huwelijk; jaarwisseling; andere liederen. De nieuwe (bijbel-)liederen zijn onder meer van de hand van de dichters die ook aan de psalmberijming hebben bijgedragen. Daarnaast hebben vele anderen nit oecumenische kring bijdragen geleverd, onder meer Tom Naastepad en Huub Oosterhuis. Als componisten dienen met name te worden genoemd: Frits Mehrtens, Willem Vogel, Bernard Huijbers. Naast de nieuwe liederen bevat de bundel vele liederen uit de traditie van kerken in binnen- en buitenland. Deze bundel vervangt de Bundel-1938 van de hervormde kerk, de bundel Honderdnegentien Gezangen van de gereformeerde kerken en het Evangelischluthers Gezangboek.

Ten Geleide

Ter Verantwoording

Index

Alfabetische Index

[Liedboek Psalmen]

[Liedboek Gezangen]