NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Psalmen

Nieuwe Berijming van de Interkerkelijke Stichtingvoor de Psalmberijming,'s-Gravenhage-Leeuwarden-Wageningen, 1968.

Deze psalmberijming vervangt de berijming-1773. De psalmen zijn zo getrouw mogelijk aan de grondtekst berijmd. In een enkel geval is de berijming-1773 gehandhaafd of bewerkt. Deze berijming werd gemaakt door de dichters Willem Barnard, Ad den Besten, Klaas Heeroma, Martinus Nijhoff, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit. De geneefse melodieen van de psalmen zijn zo nodig hersteld naar de oorspronkelijke toonzetting. Daarbij verzette de musicoloog Jan van Biezen veel werk.

 

Voorwoord

Index
 
Lijst van psalmen met dezelfde melodie
 
Alfabetische Index