NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
De ’canon van het protestantse kerklied’

1. Kom tot ons, de wereld wacht 16e eeuw, Reformatie, Duitsland
teksten muziek: Martin Luther (1483-1546) vertaling: J.W.Schulte Nordholt(1920-1995)

2. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 16e eeuw, Reformatie, Zwitserland
Nederlandse berijming: W. Barnard (1920) en Jan Wit(1914-1980) muziek: Genève 1542/Geneve 1551

3. 'Op, waaktop!'zo klinkt het luide 16e eeuw, Reformatie, Duitsland
teksten muziek: Philipp Nicolai (1556-1608) vertaling: C. B. Burger (1897-1983)

4. 0 morgen van verblijden 17e eeuw, Pietisme, Duitsland
tekst: Paul Gerhardt(1607-1676) muziek:Johann Criiger(1598-1662) vertaling: Ad den Besten (1923)

5. Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere 17e eeuw, Pietisme, Duitsland
tekst:Joachim Neander(1650-1680) muziek: Freylinghausen's Geistreiches Gesangbuch (1741) vertaling: J.W. Schulte Nordholt(1920)

6. De maan is opgekomen 18e eeuw,Verlichting, Duitsland
tekst: Matthias Claudius 11740-1815) muziek JohannAbraham PeterSchulz(1747-1800) vertaling: MuusJacobse (1909-1972)

7. 0 Jezus, hoe vertrouwd en goed 18e eeuw, Overgang Verlichting-Romantiek, Engeland
tekst: John Newton (1725-1807) muziek: Alexander Robert Reinagle (1799-1877) vertaling: W Barnard (1920)

8. De Heer is mijn Herder 19e eeuw, Nederland
tekst: Jan Jacob Lodewijkten Kate (1819-1889) muziek: Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875)

9. De nacht is haastten einde 20e eeuw, Duitsland
tekst: Jochen Klepper(1903-1942) muziek: Johannes Petrold (1912-1985) vertaling J. W Schulte Nordholt(1920-1995)

10. De aarde is vervuld 20e eeuw, Nederland
tekst: W Barnard (1920) muziek: Frits Mehrtens (1922-1975)

11. De Geest des Heren heeft 20e eeuw, Nederland
tekst: Huub Oosterhuis (1933) muziek: Bernard Huijbers (1922-2003)

12. In de schootvan mijn moeder geweven 20e eeuw, Nederland
tekst: Sytze de Vries (1945) muziek: Willem Vogel (1920)

Zie PKN-site voor Kerkliedcanon

De Protestantse Kerk heeft voor de startzondag 2007 het thema 'muziek in de kerk' ook aangegrepen om een canon van het protestantse kerklied samen te stellen. Daarvoor is door Pieter Endedijk een keuze gemaakt uit de liederenschat van de kerk. Zo ontstond een canon van het protestantse kerklied met 12 liederen

- die de protestantse geloofstraditie tot klinken brengt, met als belangrijk criterium dat de tekst van de gekozen liederen verstaanbaar moet zijn voor mensen van vandaag de dag, binnen en buiten de kerk;
- die een tijdsbeeld geven van de lange geschiedenis van de protestantse kerk, tekst en melodie van elk lied komen uit dezelfde periode;

-die goed in het gehoor liggen, met een melodie die uitnodigt om mee te zingen;

-die geschikt zijn om mee nemen op je levensweg omdat ze horen bij hoogte- en dieptepunten van die weg.

Veel van de liederen in deze canon zijn internationaal bekend en worden ook in protestantse kerken in andere landen gezongen. Verder is voor de drie grote feesten van de kerk, Kerst, Pasen en Pinksteren, een lied opgenomen.