NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Voorwoord 24 Kerkliederen voor koor en gemeente rond woord en sacrament

Deze bundel wil tegemoet komen aan de vraag naar liturgische gezangen welke niet aan één bepaalde tijd van het kerkelijk jaar gebonden zijn; er staan liederen in voor de samenkomst van mensen rondom het woord en de eucharistie die zowel eenstemmig als ook in afwisseling met de gemeenschap door een gemengd koor vierstemmig - eventueel zonder begeleiding - gezongen kunnen worden op muziek uit de Engelse kerk.

U vindt er liederen ter opening van de viering, rondom het Woord, bij het breken van het Brood, als lof- en dankzegging.

Mogelijk betekenen zij voor wie ze gaan zingen door hun aan de Bijbel ontleende gedachten en hun muzikale vorm een
nieuwe manier om de aanwezigheid van God onder ons met elkaar te vieren.

Bij het gereedkomen van deze bundel voor uitgave wil ik Joop Essing en Jose van de Werf hartelijk danken voor hun
creatieve muzikale hulp bij het uitzoeken en toetsen van de melodieen en niet in de laatste plaats de kloosterkantorij te
Huissen die door haar hartverwarmend enthousiasme al zovele jaren in deze liederen mensen samen-zingt tot kerk,
gemeenschap van Jlezus Messias.

Henk Jongerius o.p.
Huissen, Pinksteren 1975