NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis




ALLES WORDT NIEUW
Verzamelbundel met begeleiding
voor diverse instrumenten

Deze bijbelliederen met teksten van Hanna Lam en melodieen van Wim ter Burg hebben niet alleen hun weg gevonden bij scholen en jeugdclubs, maar ook in het gezin. Vanuit de gebruikers kwam spoedig na het verschijnen van deel I de vraag naar instrumentale begeleiding of bewerking.

In deze bundel zijn nu de 120 liederen opgenomen met enkel-
voudige melodie en de begeleiding, die zowel voor piano/orgel
als voor blaasinstrumenten en/of strijkers geschikt is. Tevens
zijn aanwijzingen voor gitaargrepen en voor ritmische bege- ,
leiding opgenomen.

Inleiding Alles wordt Nieuw 1

WOORD VOORAF

In `Alles wordt nieuw' hebben wij een aantal liederen bijeengebracht, die gezongen kunnen worden op school, in het gezin en in de kinderdiensten.

Wij hebben ze bijbelliederen genoemd, omdat zij, aansluitend op de vertelling, bet kind willen binnenleiden in de wereld
van de Bijbel, in de wereld van God die met de mensen op weg is.

Natuurlijk is het belangrijk dat de jeugd reeds vroeg vertrouwd raakt met de liederen van de kerk, maar wij menen dat
bovendien gezocht dient te worden naar een lied, dat bewust in woordkeus en beeldvorm aansluiting zoekt bij de kinderlijke bevattings- en belevingswereld.

Er staan overigens in deze bundel ook enkele liederen, die de `toon' van het kerklied reeds dicht benaderen.

De notatie van de melodie is berekend op de best zingbare toonhoogte voor kinderen. In sommige gevallen kan men wel
een hogere, maar beslist geen lagere ligging nemen.

De meeste melodieen zijn genoteerd in 2/2 maat, waarbij gedacht is aan een rustig tempo van twee kwartnoten op een beweging.
Het rekening houden met de aangegeven ademhalingstekens (komma's) wordt sterk aanbevolen.

Piano- of orgelbegeleiding is bij deze liederen niet noodzakelijk. Het meespelen van de melodie op een blokfluit moeten
wij ontraden.

Verscheidene liederen bieden een ruime variatie van mogelijkheden zoals: wisselspel van solo en groep bij de refrein-
liederen; ritmische begeleiding, zowel met handen als met instrumenten; omspeling met instrumenten van allerlei aard;
toepassing in kring- en reidans.

Wij onthouden ons bewust van het geven van aanwijzingen op dit terrein, maar waarschuwen wel voor het gevaar van
overdrijving. De niet-deskundige kan zich het best houden aan het genoteerde, de deskundige ziet zelf de mogelijkheden wel.

Wij hopen dat velen, ouderen en jongeren, evenveel vreugde aan deze liederen zullen beleven als wij in eigen kring moch
ten ervaren.

Voor op- en aanmerkingen houden wij ons gaarne aanbevolen.
Indien mogelijk zullen wij daar gebruik van maken bij de voorbereiding van deel twee.

L.-t. B.