NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Voorwoord: Met Andere Woorden

Woord vooraf

Na het verschijnen van de verzamelbundel Alles wordt Nieuw, bereikte mij steeds weer de vraag: Komen er nog nieuwe liedjes?

Er is altijd weer behoefte aan nieuwe kinderliederen. Verhalende liederen, die passen bij een bijbelverhaal, of liederen voor alle dagen van de week.

Voor Kinderen in de Kerkl, dat het leesrooster van het kerkelijk jaar volgt, schreef ik een aantal liederen, aansluitend bij dit leesrooster.
Daarnaast vindt u liederen voor zondags en doordeweek. Liederen voor gezins- of kinderdiensten, themaliederen over vrede en recht, lente en dromen. Liederen die met andere woorden de 'toon' van het Woord
proberen door te geven. Vandaar de titel van deze bundel: Met andere Woorden.

Kinderen zijn gevoelig voor deze toon. A1 zingende horen ze woorden die hen leren zien met andere ogen.

VoorAlles wordtNieuw schreef Wim ter Burg de melodieen. Ditmaal werkten mee de componisten: Wim Kloppenburg, Jos van der Kooy, Ad Versteden en Barbara Zwaal.

Wij hopen dat deze liederen veel gezongen zullen worden.

Bunnik, 1987 Hanna Lam