NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
John Wesley en zijn broer Charles WesleyJohn Wesley (1703-1791), de stichter van het Methodisme, is belangrijk in de Geschiedenis van de hymnodie vanwege zijn gebruik van gemeentezang in zijn opwekkingsbeweging (het Methodisme) en vanwege het uitgeven van een aantal liedboeken. Op weg naar Amerika werd hij geconfronteerd met de Duitse liedschat van emigrerende Hernhutters. Hun omgang met liederen sloot aan bij zijn ideeën. In de liedbundels die hij uitgaf publiceerde hij onder meer vertalingen van Duitse en Latijnse. Hij corrigeerde en publiceerde veel van de liederen die zijn broer, Charles Wesley, schreef. Enige van John Wesley's bekendste vertaalde gezangen zijn:

Jesus, thy boundless love to me (origineel van Paul Gerhart)
Give to the winds your fear (origineel van Paul Gerhart)
O thou to whose all-searching sight (origineel van Nicholas von Zinzendorf)

Charles Wesley begon pas liederen te schrijven na zijn bekeringservaring (toen hij al predikant was). Hij schreef meer dan 6500 gezangen over talloze bijbelgedeelten en over allerlei fasen van de CHristelijke ervaring en de theologie. Hij behoort nog steeds tot de wereldwijd meest gezongen gezangdichters. In het Liedboek voor de kerken zijn vertalingen van zijn liederen te vinden: LB 135, 443


ENGELSTALIGE LINKS

John Wesley biography1 (Fox's Book of Martyrs)

John Wesley biography2 (the Rev. Richard Green, 1905)

John Wesley biography3 (John Wesley the Methodist: A Plain Account of His Life and Work, 1903)

Charles Wesley


Some sites devoted to the Wesleys, including Wesleyan theology and piety

John Wesley's, Directions for Singing

The Wesley's and Their Times (Resources on the Wesleys, The General Board of Global Ministries, The United Methodist Church)

Wesley Center for Applied Theology -- This page takes a LONG time to load. Please be patient.

John Wesley's 300th Anniversary

Center for Methodist Studies (Perkins School of Theology, Southern Methodist University. A list of collections -- no links.)

Armenianism (The Catholic Encyclopedia)

John Wesley & Methodism (Wesley College, Dover, Deleware)

A Short History of Methodism by John Wesley

The Methodist Church: A Brief History

John Wesley (The Christian Classics Ethereal Library)

John Wesley: Holiness of Heart and Life (General Board of Global Ministries, The United Methodist Church)

The Sermons of John Wesley (General Board of Global Ministries, The United Methodist Church)

Women and Wesley's Times (General Board of Global Ministries, The United Methodist Church)

British Methodism and the Poor (Methodist Archives and Research Center)

The Foundry (Methodist Archives and Research Center)

John Wesley : An On-line Exhibition (Methodist Archives and Research Center) -- LOTS of pictures

John and Charles Wesley Resources

Methodist Archives and Research Center Image Collection -- LOTS of pictures

Sermons by John Wesley

More sermons by John Wesley

Hymns for the Use of the People Called Methodists


John Wesley and George Whitfield (Arminianism vs. Calvinism)

A Letter from George Whitefield to the Rev. Mr. John Wesley

Augustus Toplay's letter to John Wesley

Augustus Toplay on Arminianism

Good Research Sites

Methodist Archive and Research Center


Other Interesting and Pertinent Sites

Rossbret Poor Law Websiter [life of the poor in Great Britain and Ireland during the 18th - 19th century]