NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Wat is Hymnodie?

"HYMNODIE" betreft het schrijven en/of zingen van gezangen voor de eredienst. Verschillende tradities, typen gezangen en zangstijlen worden gewoonlijk bestudeerd binnen de Hymnologie. Bij voorbeeld:

Lutherse hymnodie
Griekse hymnodie
Latijnse hymnodie
Calvinistische hymnodie
Nederlandse Calvinistische hymnodie
Nederlandse hymnodie
Amerikaanse 'folk' hymnodie
Gospel hymnodie
Opwekkings hymnodie
Vedische hymnodie

De term, "hymnodie" moet niet verward worden met de term, "hymnologie," die slaat op de systematische bestudering van de geschiedenis en het gebruik van gezangen en een onderafdeling is van de musicologie. See WAT IS HYMNOLOGY?