NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
 

ROMAANSE SCHILDERKUNST
De monumentale schilderkunst ging voor een groot deel verloren, hoewel enkele.prachtige fresco's zijn overgebleven, zoals die te St. Savin en te Tavant (Frankrijk), die ten doel hadden de gelovigen bepaalde leringen mede te delen. Zij hebben een belangrijke decoratieve functie en vormen een geheel met bet bouwwerk dat zij sieren. De miniaturen dienden de muurschilder tot voorbeeld. Reeds vroeg zijn in Ierland bewonderenswaardige miniaturen gemaakt. Het mooie psalter van Utrecht is onder invloed daarvan ontstaan. De gehele figuur is tot ornament verwerkt. Het gezicht is zeer expressief. In geheel West-Europa werd de miniatuurkunst beoefend. Belangrijk is bet scriptorium van de abdij van Citeaux (Bourgondie). Duitsland staat enige tijd sterk o~der byzantijnse invloed, maar op den duur wint de door Engeland gemspireerde Franse stijl. Vaak vreemde vormen worden op uitzonderlijke wijze gestileerd. Tegen bet midden van de 12de eeuw wordt de schildering levendiger.