NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisEgmonds Paasspel

Uit de Egmondse annalen zijn de volgende neumen (tekens waaruit het verloop van de melodie van de gregoriaanse melodie valt af te lezen) afkomstig:

Dit zijn waarschijnlijk de oudste neumen uit Noord-Nederland. Ze komen uit het scriptorium van de Abdij van Egmond (ca. 1120). Meer weten over gregoriaans?
hs. Londen, BL Cotton Tiberius C.xi

Wat we verder weten van de muziek uit de abdij, danken we vooral aan twee handschriften, het zogenaamde Hymnarium van Egmond (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 71 J 70) en het Antifonale (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 73 E 8). Beide handschriften dateren uit de 15de eeuw. In het Hymnarium vindt men het zogenaamde Egmonds Paasspel, dat grote overeenkomsten vertoont met een spel dat in een twaalfde-eeuws handschrift uit Maastricht wordt gevonden. Ook een rol afkomstig uit Delft vertoont overeenkomsten. Men kan de tekst van een scene uit het spel letterlijk vinden op een plafondschildering in de St.-Walburgiskerk in Zutphen. Waarschijnlijk is (een deel van) dit spel aardig verbreid geweest in de Lage Landen en het wordt dan ook wel 'Nederlands Paasspel' genoemd. Uniek in zowel tekst als muziek is het Officie van St.Adelbert, dat uit drie verschillende handschriften kan worden gereconstrueerd. Waarschijnlijk is dit officie in de Abdij van Egmond vervaardigd. Daarmee hoort het tot de oudste muzikale composities uit de Lage Landen.


Toen in 1994 gevierd werd dat de gemeente rond de Allemanskerk in Oudkarspel als voormalig deel van de parochie Schoorl (kapellen in Bergen, Zuid-Scharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel) al (meer dan) 900 jaar bestond, werd het Egmonds Paasspel met Pasen uitgevoerd in de Middeleeuwse Allemanskerk door protestantse en rooms-katholieke spelers uit Langedijk-Noord

 

 

 

 

Pastoor Joris de Boer had de rol van de verrezen Heer, Ds Rob Basten was de engel aan het hoofd, Ds Noeme Visser was de engel aan de voet, de drie Maria's werden gespeeld door Dhr. Dick barten, Dhr Jaap van Leijen en Dhr Harry Peijnenburg.

 

 

 

 

In dezelfde bezetting werd het Egmonds paasspel in de paastijd ook uitgevoerd in de Petrus en Paulus Kerk te Bergen