NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisWoord vooraf

Dit basisstudiemateriaal vormt een oriŽntatie in het vak Liturgiek, een praktisch-theologische vak dat zich bezighoudt met het bestuderen van liturgie of eredienst. Een vak dat een van de kernmodulen is van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Doel van deze module is de cursist enig inzicht te geven in wat liturgiek is, begripsmatig, historisch en in de praktijk van alledag. Ruim aandacht is er voor de praktijk van de eredienst en het kerkelijk jaar.

Eerst komen het vak liturgiek en de bouwstenen van de liturgie aan de orde. Daarna volgen de oorsprong en de ontwikkeling van liturgie en het doel ervan. Ten slotte komt de resulterende liturgie aan het eind van de twintigste eeuw aan bod zowel de zondagse eredienst als de getijden. Daarbij komen de gang van de dienst zelf in het blikveld, alsook de cyclus van het kerkelijk jaar, de kerkelijke feesten en perioden.

n de bestudering van liturgie kunnen verschillende vooroordelen een rol spelen; daar wordt kort op ingegaan. Er volgt een oriŽntatie in eigentijdse liturgische praktijk naar aanleiding van het Dienstboek een proeve, het nieuwe tweedelige dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het eerste deel staan uitgebreide inleidingen rond de opbouw van de liturgie en het hoe en waarom ervan, dat is een uitgebreide inleiding in de liturgie van de PKN.

In deze module wordt het veld van de liturgiek verkend. In de lessen is er de vrijheid niet alleen oriŽnterend bezig te zijn. Er kunnen speciale onderwerpen uitgediept worden.

Deze module is geschreven door drs. N.W. Visser, docent Liturgiek van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden. Deze module staat ook op zijn website, naast veel aanvullend materiaal over liturgiek met beeld en geluid. Zie daarvoor: http://noemewv.nl.

Utrecht 2006