NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
De duif in de Advents en Kersttijd.

Het begint al bij de aankondiging aan Maria. Er zijn veel afbeeldingen waarop een duif, soms zelfs een doorzichtige duif, neerdaalde uit de hemel terwijl de engel tot Maria sprak. (Pietro Cavallini, 1291, Mozaiek in de kerk Santa Maria in Trastevere, Rome)

 

 

 

 

 

In een aantal zie je de woorden ook Maria's oren binnengaan (het geloof is immers uit het gehoor), maar onderhand een onzichtbaar bedoelde duif neerdalend naar Maria's baarmoeder. De duif is omgeven door een wolk van engeltjes? onder de middelste boog. De woorden komen zo hard aan dat Maria terugdeinst.

Als je een afbeelding ziet waarop de duif echt niet zichtbaar is, dan is hij niet zichtbaar omdat hij niet zichtbaar is, maar hij is er natuurlijk wel, want de Heilige Geest, waar de duif symbool voor is, doet immers zijn werk.

Voor veel afbeeldingen van de Annunciatie (de aankondiging aan Maria) zie de link:

Text of the Week: Art

Zie Lucas1:26-38


Ook bij het bezoek dat Maria aan haar familielid Elisabeth brengt, bekend als 'De Visitatie', zie je soms een duif erboven zweven. Ze komen minder voor dan bij de Annunciatie, zijn soms heel klein was, nauwelijks zichtbaar, soms verborgen, half achter iets anders, maar de Heilige Geest was daar, vandaar de duif. (De Visitatie, Paneel, diameter: 60 cm, Museo del Prado, Madrid)

Voor veel meer afbeeldingen van de Visitatie, maar weinige met duif, zie de link

Text of the Week, Art

 

Zie Lucas1:39-45

 

 

 


Ook veel oude kerststallen of afbeeldingen ervan, meest van voor de Hervorming, hebben een duif boven de pasgeboren Heer.
Soms vrij klein, soms half verborgen. (De geboorte van Christus,
c. 1400 Tempera op hout, 41 x 29,5 cm Galerie mittelalterlicher österreichischer Kunst, Wenen)

Boven , nog niet op de Heer

.Voor veel meer afbeeldingen van de geboorte, zie de link:

Text of the Week, Art


 

Zie: Lucas2:1-20

 

 

 

 

De boodschap van de engelen aan de herders vult de lucht met engelen, maar bij de aanbidding van de Heer door de herders is soms tussen de engelen een duif te bekennen.(St Augustinus meerluik: De Presepio, 1506-10
Olieverf op hout, 263 x 147 cm, Galleria Nazionale dell'Umbria, Perugia)

 

Voor veel meer afbeeldingen van de herders rond de geboorte van Christus, zie de link:

Text of the Week, Art

 

Zie: Lucas2:8-20

 

 

 

 

 

 

Bij de Presentatie in de tempel, als Simeon en Anna het Christuskind herkennen, zijn de enige afgebeelde duiven de duiven die in de tekst genoemd worden, die als offer voor arme mensen dienst deden.(Koptische ikoon: Jezus binnenkomst in de Tempel)

 

 

Voor veel meer afbeeldingen van de Presentatie in de Tempel, zie de link:

Text of the Week, Art

 

Zie: Lucas2:21-38

 

 

 

 

 

Bij de aanbidding door de Wijzen symboliseert meestal de ster de plaats van de Goddelijke aanwezigheid, maar soms komt de duif ook voor (GENTILE DA FABRIANO,
Aaanbidding door de Wijzen 1423, Tempera op hout, 300 x 282 cm, Galleria degli Uffizi, Florence)

Voor veel meer afbeeldingen rond de Wijzen uit het Oosten, zie de link:

TextWeek, Art

Zie Matteus2:1-11

 

 

 

 

 

 

Als engelen de Wijzen naar huis en Jozef naar Egypte gestuurd hebben komt de duif in de afbeeldingen maar zeer zelden voor. Vaker begeleiden engelen Maria, Jozef en Jezus naar Egypten. Toch vond ik een afbeelding met duif, maar de engelen ontbraken ook niet. (Rust gedurende de vlucht naar Egypte, Albrecht Dürer, 1504-05.)

 

 

Voor veel meer afbeeldingen van de vlucht naar Egypte, zie de link:

TextWeek, Art

Zie Matteus2:13-22

 

 

 

 

 

 

Pas bij de Doop in de Jordaan daalt de duif neer, dan gaat er toch echt iets nieuws beginnen. Een doorbraak, een nieuw begin. Jezus aanvaardt de taak waartoe hij gezonden is (Messias = Gezondene).

(Piero della Francesca, De Doop in de Jordaan 1442 Tempera op hout 167 x 116 cm National Gallery, London)

Voor een veelheid aan afbeeldingen van de Doop in de Jordaan, zie de link:

TextWeek, Art

Er is ook veel thematisch te ordenen online kunst te vinden op

Web Gallery of Art

 

Zie Matteus3:13-17
Marcus1:9-11
Lucas3:21-22