NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

Muziekgeschiedenis
Protestantse Liturgie

Calvijn en beelden

    Met uitzondering van de vroege monophysitische en chalcedonische verdeeldheid in de eerste paar eeuwen en het latere Schisma tussen Rome en Constantinopel, welke alle resulteerden in verdeeldheid in de Christelijke Kerk maar niet in een essentiele verandering van de liturgische praktijk, bleef de kerk in feite één wat praktijk betreft tot de Reformatie.

    Hierbij was belangrijk het idee dat variante liturgische tradities (speciaal wat de muzikale vormen betreft) acceptabele natuurlijke ontwikkelingen waren, zolang als de onderliggende theologie en leer maar "orthodox en katholiek" bleef. Natuurlijk begon dit in de middeleeuwse periode te veranderen toen zaken als het filioque aan de oppervlakte kwamen, en de vijandschap veroorzaakt door de politieke en culturele scheiding tussen Rome en Constantinopel had een verregaande invloed op de Kerk.

    Als er één gebeurtenis genoemd moet worden in de geschiedenis van het Christendom die de grootste verandering teweeg bracht, dan is dat zeker de Protestantse Hervorming, zeker wat betreft de eredienst en muziek in de eredienst.

    Most of these historical and developmental subjects are treated in the various Liturgics sections, and the impact of the Reformation on Protestant Liturgics in this section. "Issues and Questions" is a section that topically addresses specific subjects that are relevant to the subject of liturgical worship and liturgical music in the context of the change that the Protestant Reformation promulgated. It is not a comprehensive or complete offering, but one that offers papers on relevant subjects as they become available.