NOEME WILLEM
VISSER Wie en Waarom

LITURGIE &CETERA Thema's
  Kerkelijk Jaar
Hoofddienst   Getijden   Devotie   Uitingsvormen  

Liturgie

LITURGIEK
Liturgiek TVG

Liturgiegeschiedenis

Joods

Vroeg Christelijk

Oosters Orthodox

Westers Katholiek

Protestants

HYMNOLOGIE

Geschiedenis van de Hymnodie

Oud Joodse Hymnodie
Vroeg Christelijke Hymnodie
Griekse Hymnodie tot 900AD
Latijnse Hymnodie
Lutherse Hymnodie
Calvinistische (Franse) Psalmodie
Nederlandse Gemeentezang
na de Reformatie

Engelse Hymnodie

MuziekgeschiedenisGebed na de Maaltijd
Ter afsluiting van de gemeenschap van brood en wijn Min een gebed worden gebeden. Het gebed na de Maaltijd vcnntlf een schakel tussen de Maaltijd en de uitzending.
kenmerken van het gebed
- er wordt uitdrukkelijk naar de gaven verwezen;
- het heeft dezelfde dankzeggende toon als de lofzegging in het tafelgebed;
- er wordt gebeden om de vruchten van de communie (levensvernieuwing);
- het gebed verwijst naar de zending in de wereld en bouwt daarmee voort op de epiclese;
- in het gebed mag het tijdeigen doorklinken.

tekstvoorbeeld
Wij danken U, Heer,
voor de gaven die wij van U hebben ontvangen. Versterk in ons de Geest van uw Zoon
die onder ons kwam om uw wil te volbrengen, en maak ons tot zijn volgelingen,
vandaag en alle dagen
tot in de eeuwen der eeuwen.
a. Amen.

Zowel de lutherse als de gereformeerde traditie kennen als klassieke dankzegging ook Psalm 103. Dit gebed wordt, in navolging van de lutherse traditie, ingeleid met de oproep uit Psalm 118:
Dankt de Heer, want Hij is vriendelijk. [Halleluja.]
a. Want zijn goedheid duurt in eeuwigheid. [Halleluja.]